Bobergstorget i Gasverket klart

Nu står Bobergstorget i västra Gasverket färdigt. Förutom ny markbeläggning rymmer platsen sittplatser, bord och en vattenspegel.

Gasverket fortsätter att utvecklas som lokalt centrum och besöksmål. Under våren har ytterligare verksamheter flyttat in i området, däribland Spårvägsmuseet. Nu står även Bobergstorget, klart. Här finns långbord, sittplatser och en vattenspegel.

I samband med att Bobergstorget blir klart kommer vi kunna öppna upp delar av Gasverket för bättre framkomlighet. Exempelvis kommer det att bli möjligt att gå mellan torget och Bobergsskolan igen.

Under sommaren och hösten fortsätter vi med mindre arbeten inom Gasverket och vi kommer arbeta för att färdigställa Bobergsgatan. Arbetet längs Bobergsgatan består av murkonstruktion och beklädnad av denna, planteringsstråk, dagvattenhantering och asfaltering.

Gasverket Västra

Pågående arbeten

Foto: Nola Industrier
Foto: Nola Industrier
Foto: Nola Industrier
Under juli blev Bobergs torg klart
På Bobergs torg ryms bord, sittplatser och vattenspegel

Uppdaterad