Slussens blåa byggplank

Blått plank i trä längs gång- och cykelbana. I bakgrunden syns gula byggkranar och Katarinahissen.
Runt Slussenbygget finns cirka 3000 meter byggplank

Om du har passerat Slussen de senaste åren har du säkert sett våra blåa byggplank. Byggplank används för att markera arbetsområden.

När ett område ska användas i mer än tre månader behöver ett plank sättas upp. Vid kortare arbeten är det okej att använda nätgaller.

För att få sätta upp byggplank måste man ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret.

Byggplanken har olika funktioner. Det ska dels markera arbetsområdet och göra både arbetsplatsen och vägen för trafikanter säker. Planken skyddar i viss mån mot buller. Ibland förstärker vi de befintliga planken med bullerskydd eller bullerplank, för att minska störningen.

Från början var Slussens plank målade i grå färg. Efter önskemål om en gladare färg ansökte vi om bygglov för ommålning 2018 och planken målades i dagens ljusblåa färg 2019.

Fönster och barngluggar har satts upp på de ställen som har varit lämpliga. Där kan förbipasserande se in på arbetsområdet eller njuta av utsikten.


Ett av flera fönster i byggplanket. Här vid Katarinahissen.

Vi vill också passa på att informera om projektet på planken och har till exempel satt upp en framtidsvandring runt Slussenområdet. På flera ställen går det att via en QR-kod se hur platsen kommer att se ut när bygget är klart.

Slussenbygget är ett stort projekt, också när det gäller yta för arbetsområdet. Därför har vi många meter plank runt området, hela 3000 meter!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad