Se filmen om Victoriaslussen

Visionsbild över nya Slussen. Vy från Gamla stan mot Södermalm. Till vänster ligger Slussbron. På vattenspegeln mellan öarna ligger slusskanal och vattentorg.
Illustration: DBOX/Foster + Partners

Hur kommer avbördningen och slussningen att fungera i den nya vattenanläggningen?

Vattenanläggningen i nya Slussen består av två avbördningskanaler och en slusskanal. Funktionen med avbördningskanalerna är att reglera Mälarens vattennivå genom att släppa ut vatten till Saltsjön. På så vis minskar risken för översvämning i Mälardalen och tunnelbanan.

I slusskanalen kommer båtar att kunna slussa likt den gamla slussen. Med utformningen av den nya kanalen blir slussningen mer synlig för allmänheten. Slusskanalen beräknas öppna för båttrafik 2025.

I den här filmen förklarar vi mer i detalj om funktionerna i Victoriaslussen.

Film om den nya vattenanläggningen

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad