Norra Djurgårdsstaden är med på utställningen H2O

Nu till helgen pågår utställningen H2O på Strandvägskajen. Stockholms stad tillsammans med Stockholm International Water Institute berättar och visar visioner om olika hållbara vattenprojekt. Från projektet Norra Djurgårdsstadens sida berättar vi om hur vi samarbetar med projektet MASSA i planeringen av Kolkajen.

Vid Kolkajen i Norra Djurgårdsstaden planeras cirka 1 500 nya bostäder, två förskolor, kommersiella ytor samt parker, torg och kajer. Utbyggnaden som ska göras i vattnet möjliggör nya attraktiva kajer med möjlighet till bad och bostäder i vattennära läge.

I samband med planläggningen för de nya bostäderna görs insatser för naturmiljön i och utanför Kolkajen. Idag saknar vattnet vid den befintliga kajen liv. Nedanför de nya kajerna planeras för ett konstgjort rev för att skapa en bra miljö för fiskar och andra vattenlevande djur.

Det planeras även för en park som kan stödja livsmiljön i vattnet – Vattengasparken. Genom att skapa en undervattensmiljö som är anpassad för fiskars lek skapas på sikt en plats med tångskog, vass och både gädda och abborre. En plats för rekreation både för människor och vattenlevande varelser.

Det finns en stor tillgång till bergkross i och med sprängningarna av nya tunnelbanelinjer och byggnationen av Norviks hamn, vilket är en tillgång i planeringen av nya Kolkajen. Delar av massorna kan användas för att bli ny mark som möjliggör nya bostäder, offentliga platser och rev för fiskar.

Sprängsten från tunnelbaneutbyggnaden samlas bland annat upp i gabionburar. Håligheterna mellan stenarna i kombination med bättre ljusförhållanden och skydd från undervattensströmmar skapar bra förutsättningar för ett rikare liv under ytan.

Vad är projektet MASSA? 

Projektet MASSA handlar om att ta tillvara den enorma potentialen i att vända de miljontals ton stenmassa, som genereras i samband med tunnelbanans pågående utbyggnad, från rest till resurs. Det är ett samarbete mellan Stockholms stad, GAIA Arkitektur, KTH och Studio Erixson Aalto.

Stockholm H2O:s hemsida 

Den 26-28 augusti pågår utställningen H2O på Strandvägskajen

Uppdaterad