Gasverksdagen lockade tusentals till besök

Efter två års uppehåll arrangerades Gasverksdagen återigen i Gasverket. Evenemanget som ägde rum lördagen den 3 september lockade över 4 000 besökare som bland annat kunde ta del av aktiviteter för stora som små, guidade turer och föreläsningar om Gasverkets historia, omvandling och framtid.

På Bobergstorget, som blev klart under sommaren, höll flera av de nya verksamheterna öppet under dagen, såsom Spårvägsmuseet som bjöd på gratis inträde, Berghs School of Communication, Klätterverket, Ocra och Granero Bakery. Från Stockholms stad var vi på plats med den stora modellen och svarade på frågor om områdets utveckling. Även CA Fastigheter, Östermalms stadsdelsförvaltning, Obos och Hjorthagens intresseförening i Norra Djurgårdsstaden var där och berättade om sitt arbete.

Under dagen hölls guidade turer i området med möjlighet att titta in i både sopsugsterminalen och Gasklocka 1 som ska omvandlas till hotell. Utöver detta kunde de minsta besökarna prova på parkour, klättring, fäktning, spela fotboll med Obos och Värtans IK eller åka med Spårvägsmuseets minibussar. 

För första gången anordnades Gasverket Talks som bjöd på flera välbesökta seminarier om Gasverkets historia, omvandling och framtid. Moderator för dagen var Mark Isitt, arkitekturkritiker och journalist. Nedan följer ett kort referat från dagens presentationer.

Gasverksdagen genomfördes tillsammans med CA Fastigheter och Gasverket Talks arrangerades av Stockholms stad, Berghs School of Communication och CA Fastigheter.

Gasverksdagen lockade över 4 000 besökare. Foto: Said Karlsson
Under dagen hölls guidade turer i området. Foto: Said Karlsson
Under dagen kunde besökaren testa på fäktning med DIF Fäktning. Foto: Said Karlsson
Stockholms stad svarade på frågor om områdets utveckling. Foto: Said Karlsson
De minsta besökarna kunde bland annat prova på parkour, klättring, fäktning, spela fotboll eller åka med Spårvägsmuseets minibussar. Foto: Said Karlsson
Modellen över Norra Djurgårdsstaden lockade till besök. Foto: Said Karlsson
Besökare som gick den guidade turen fick titta in i Gasklocka 1. Foto: Said Karlsson
Quality Movement Parkour lärde ut parkour. Foto: Said Karlsson.

Från Gasverket Talks

Kulturmiljön bär identiteten
Stockholms stadsarkitekt Torleif Falk delgav sina erfarenheter av arbetet med stadsutveckling i områden som går från stängd industri till öppna stadskvarter. Bland annat lyfte han fram kulturmiljön som identitetsbärande och hur den kan ta plats och bidra till upplevelsen av ett område.

Stockholms nya kulturscen i Gasklocka 2
Besökarna på Gasverket Talks fick en spännande digital rundvandring i Stockholms nya kulturscen som kommer att byggas inuti Gasklocka 2, presenterat av Sven Leijonhufvud, projektledare Stockholms stad, och Palle Gustafsson, sakkunnig scenteknik Stockholms stad. De berättade om planerna och arbetet. Hur bygger man en kultur-/evenemangsscen med upp till 2 300 personer och restaurang för 1 000 gäster i en befintlig gasklocka?

Ett intressantare stadsliv
Hela gasverksområdet är blåklassat, vilket betyder att det har synnerligen höga kulturhistoriska värden. Arkitekturhistoriker Martin Rörby berättade om Gasverkets historia, där Ferdinand Boberg var en avgörande aktör som översatte antikens arkitektur till den moderna tiden under andra halvan av 1800-talet. Urban Nilsson, byggnadsantikvarie på Nyréns Arkitektkontor, talade om hur nytt liv skapas i ett historiskt område genom att hushålla med kulturhistoriska och fysiska resurser. Han menade att när man bevarar och utvecklar ett område handlar det om att berätta platsens historia och då är det viktigt att inte bara behålla det finaste. Det är helheter man vill bevara för eftervärlden – även skräpigheten, för att skapa ett intressantare stadsliv.

Gasverket blir en destination
Malin Claesson Stenström, regionchef på CA Fastigheter, presenterade sin vision för Gasverket som handlar om att skapa en destination dit vi kan locka alla stockholmare och turister när man är i stan. Berghs School of Communication studenter presenterade sina idéer kring möjlig kommunikation som kan bidra till att göra Gasverket till en levande stadsdel. Och skolans vd, Camilla Wallander berättade om deras nya utbildning inom Urban Planning.

Mer om Gasverksdagen. 

Mark Isitt, arkitekturkritiker och journalist, tillsammans med stadsarkitekt Torleif Falk. Foto: Said Karlsson
Sven Leijonhufvud, projektledare Stockholms stad, berättade om Gasklocka 2. Foto: Said Karlsson
Martin Rörby, arkitekturhistoriker, berättade om Gasverkets historia. Foto: Said Karlsson
berättade om Gasverkets historia. Foto: Said Karlsson
Camilla Wallander, vd Berghs School of Communication, tillsammans med Mark Isitt, arkitekturkritiker och journalist. Foto: Said Karlsson
Malin Claesson Stenström, regionchef på CA Fastigheter, presenterade sin vision för Gasverket. Foto: Said Karlsson
Studenter presenterade sina idéer kring möjlig kommunikation som kan bidra till att göra Gasverket till en levande stadsdel. Foto: Said Karlsson

Uppdaterad