Hagastaden och Norra Djurgårdsstaden deltar i arkitekturfestivalen Open House

Under arkitekturfestivalen Open House helgen 30 september till 2 oktober får du möjlighet att höra mer om parker och torg i Hagastaden och följa med på guidad tur i Gasverket i Norra Djurgårdsstaden.

Open House Stockholm är en del av det globala nätverket Open House Worldwide. Festivalen vill involvera allmänheten i stadens utveckling och öka intresset för arkitektur och samhällsbyggande.

Programmet för Open House, Open House webbplats

Arkitektur, mer än hus – om parker och torg i Hagastaden

Träd, planteringar och andra gröna ytor är en levande och viktig del av arkitekturen. Och alla är välkomna till stadens offentliga rum. Men vilka funktioner fyller egentligen parker och torg i en stad? Hur behöver platserna utformas för att tåla att älskas och nyttjas av oss? Hur ser det ut i en historisk kontext? Och hur mycket grönt blir det egentligen i Hagastaden?

Landskapsarkitekt Kerstin Lagnefeldt, exploateringskontoret Stockholms stad presenterar.

Tider:

  • Fredag 30 september: klockan 13 och 15.
  • Lördag 1 oktober: klockan 11 och 13. 

Endast föranmälan, boka biljett - Hagastaden, Open House webbplats

Mer om Hagastadens deltagande, Open House webbplats

Norra Djurgårdsstaden – Gasverkets historia, omvandling och framtid

Följ med på en guidad tur i gasverksområdet. Gasverkets (Värtagasverket) karaktäristiska tegelbyggnader ritades av arkitekten Ferdinand Boberg på 1890-talet. Flera av byggnaderna bevaras, och anpassas till dagens förutsättningar och fylls med nytt liv när området nu öppnas upp. Här kompletteras kulturhistoriskt värdefulla byggnader med nya. Med avstamp i Gasverkets historia och Bobergs arkitektur berättar vi om områdets omvandling och framtid.

Under turen kommer vi att besöka Berghs School of Communication som ligger i det gamla reningshuset. Där kommer Strategisk Arkitektur tillsammans med Berghs berätta om arbetet med att tillvarata, återbruka och hur de tillskapat byggnaden nya värden. Ett arbete som tilldelades Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Vi kommer även att titta in i Klätterverket och ta del av hur de omvandlat det tidigare mätarhuset till klätteranläggning och restaurang. Turen avslutas inne i en av de stora tegelgasklockorna, Gasklocka 1, som ska omvandlas till hotell.

Tider

  • Lördag 1 oktober: klockan 09.00, 11.00, 13.00 och 15.00
  • Visningarna är mellan 75–90 minuter långa och börjar vid Norra Djurgårdsstadens biblioteket på Bobergsgatan 81-83.

Endast föranmälan, boka biljett - Norra Djurgårdsstaden, Open House webbplats

Mer om Norra Djurgårdsstadens deltagande, Open House webbplats

Uppdaterad