Projekt Slussens milstolpar 2022

Byggarbetsområde vid Slussen. Byggkranar och pontoner. I bakgrunden syns Gamla stan.
Vattenområdet vid Slussen. Foto: Lennart Johansson

Bit för bit växer nya Slussen fram. Under hösten 2022 ser vi fram emot flera milstolpar.

Slusskanalens tredje del lanseras

Sedan hösten 2021 har slusskanalens tredje del legat vid Munkbrokajen. Här har man jobbat med att gjuta samman två halvor av kanalen till en komplett kanal. Under tiden har muddring pågått väster om Slussbron, för att göra plats åt kanalen. Nu fortsätter grundläggningsarbeten och förberedelser av botten för att snart kunna lägga den sista delen av slusskanalen på sin rätta plats.


Slusskanalens tredje del ligger vid Munkbrokajen. Närmast tunnelbanebron i bild. Foto: Lennart Johansson

Mälarterrassen börjar byggas

Byggnaden mellan Södermalmstorg och Slussbron, Mälarterrassen, börjar byggas under hösten. Här blir publika ytor med plats för bland annat restaurang, café och scen. Det kommer finnas en trappa mellan kaj- och torgplan som planeras hålla öppet dygnet runt. Mellan huskropparna blir en bred trappa med utsikt mot Gamla stan och vattentorget.

Mälarterrassen tar plats mellan Slussbron och Södermalmstorg. Illustration: DBOX/Foster + Partners

Östra lägre bron öppnar

Mot slutet av 2022 öppnar den östra lägre bron för gång- och cykeltrafik. Via bron, som ligger under Slussbron, kommer trafikanterna att kunna ta sig mellan Skeppsbron och Stadsgårdsleden. I samband med att bron öppnar stängs slitsen i Slussbron för cykeltrafik.

Lågbron har en granitklädd gångbana och cykelbana av betong. Bron, som går över slusskanalen, är öppningsbar och kommer kunna öppna för att släppa fram båtar när slusskanalen är i drift 2025.

I slutet av året öppnar östra lägre bron för gång- och cykeltrafik.
Foto: Lennart Johansson

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad