Väständaparken är öppen

Den 13 december öppnade de första delarna av Väständaparken med lekplats och utegym. På grund av kriget i Ukraina får öppnandet av hela den nya parken i Årsta vänta till 2023.

Nu är det öppet i Väständaparken, som ligger mellan Årstavägen Sandfjärdsgatan vid Johanneshovsvägen. De första delarna av parken slog upp portarna den 13 december. Det var då till exempel den norra och den sydöstra delen av parken som öppnar med bland annat en liten lekplats och utegym.

Tyvärr kan inte hela parken öppna i år som ursprungligen var planerat. En försenad trappleverans sätter stopp för färdigställandet av delen med bland annat en större lekplats.

- Trappor kan inte levereras när de skulle på grund av problem med stålleveranser, det beror på den rådande omvärldssituationen, med pandemin och främst kriget i Ukraina, säger Jacob Hellgren, kommunikatör på exploateringskontoret.

Trappleveransen är beräknad till våren och hela parken ska förhoppningsvis kunna öppna till sommaren. Även den södra delen kommer att behöva stänga tillfälligt i början på nästa år när en trappa ska monteras.

- Men det ska bara handla om några dagar då, säger Jacob Hellgren.

När hela parken är redo att öppnas planeras en invigning. Mer information om det kommer under våren. 

Områdena markerade i rött öppnar i december 2022. Bild: Tengbom
Områdena markerade i rött öppnar i december 2022. Bild: Tengbom

Läs mer om Årstastråket

Uppdaterad