Samråd om Spårväg Syd

Region Stockholm bjuder in till samråd inför beslut om var Spårväg Syd, den nya spårvägen mellan Flemingsberg och Älvsjö, ska gå. Samrådet pågår 19 september-10 oktober 2022.

Region Stockholm studerar möjligheten att bygga en spårväg mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårväg Syd syftar till att förbättra möjligheterna att resa till och inom sydvästra Stockholm samt att knyta ihop Flemingsberg, Kungens Kurva, Skärholmen, Fruängen och Älvsjö.

Allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Detta samråd utgör även underlag för kompletterande samråd inför beslut om betydande miljöpåverkan för den del av utredningskorridoren som går genom Solberga.

Information om projektet, det pågående samrådet och hur du lämnar dina synpunkter finns på Region Stockholms samrådsportal.

Samrådsportalen, Region Stockholm

Uppdaterad