Flyg in i Katarinaberget

Byggställningar vid trappschakt av betong i Katarinaberget.
Trappschakt mot västra entrén/Katarinavägen. Foto: Lars-Gunnar Holmström

Följ med på en drönarflygning genom Katarinaberget och se hur den nya bussterminalen ser ut just nu.

I Katarinaberget byggs Slussens nya bussterminal. Mellan 2019-2021 pågick sprängningsarbete och totalt har 33 0000 kubikmeter berg lastats ut.

Just nu jobbar vi med bultborrning, montage av membran och sprutbetong på väggar och tak. Arbete med infartsramp, entréer, rulltrappsschakt och installationer pågår också.

Film: Drönarflygning i Katarinaberget

 

Film: Mediabolaget

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad