Hagastaden 2049 – så sa ni

Under sommaren fanns en ”pratskärm” i Hagastadens utställningslokal där vi ställde en fråga som besökare kunde svara på: Hur tror du det är att bo och jobba i Hagastaden år 2049? Nu har vi ett resultat. Framför allt är det ”levande restaurang- och kulturliv” som många har i åtanke. Liksom det gröna som ska komma, vilket var den aspekt som hamnade på delad förstaplats.

Skärmen var ett försöksprojekt för att undersöka hur man med den här tekniken kan omvandla data (både inspelat tal men även text) till överskådligt presenterad information.

- Det är roligt att se att det gick att kategorisera folks synpunkter och att många uppfattat vad det är vi vill skapa här i området och beskriver det i positiva ordalag, kommenterar Anna Näslund, kommunikationsansvarig från stadens exploateringskontor.

41 personer har svarat på frågan, hälften män och hälften kvinnor. Försöket ersätter inte stadens ordinarie attitydundersökningar som genomförs vartannat år, utan var endast ett komplement.

Några röster från undersökningen:

Kvinna, 20-29,: “Det kommer säkert ses som en del av centrala Stockholm och vara ett självklart alternativ att bo på för de som har jobb och ev förskola skola i närområdet. Om kollektivtrafiken byggs ut tror jag att det kommer vara ett eftertraktat område överlag med både närhet till innerstan och grönområden“.

Man, 30-49,:Jag är nybliven pensionär och har möjlighet att utnyttja Vasastans restauranger och kultur. I Hagastan bor jag med smidig tillgänglighet till hiss, bil, vård och kommunikationerI parken är det fullt liv med barn, pensionärer och folk från närområdet. Drömmen!

Kvinna, 30-49, :“Förhoppningsvis grönare och tystare samt fler caféer och små butiker“.

Man, 30-49,: “År 2049 är Hagastaden en förlängning av Vasastan med en grön hopkoppling ner till Hagaparken. Det går att gå eller cykla bland träden ner för backen till torget där man kan äta en måltid eller ta en kaffe medans ungarna leker i en klätterställning i närheten. När man har druckit upp kan man hoppa på cykeln igen och ta sig ner mot Kräftriket för ett bad eller ta sig igenom Albano och cykla vidare mot Tekniska/Stadion. Tunnelbanan och busstorget vid Forskaren gör det smidigt att ta sig vidare i staden med alla andra färdmedel. Norra Stationsgatan har blivit en 30 väg med fartgupp för att undvika samma öde som Sveavägen och för att barnen ska känna sig trygga.“

Uppdaterad