Nu invigs konstverket ”Triumfbåge för halta”

Varmt välkommen till invigningen av det nya konstverket i Norra Djurgårdsstaden ”Triumfbåge för halta” den 27 oktober. Stockholm konst, exploateringsnämndens nya ordförande Anders Österberg och konstnären Jockum Nordström är med under invigningen.

Intill Husarviksbron i Norra Djurgårdsstaden har konstnären Jockum Nordström skapat en egen tolkning av en triumfbåge. Konstverket, som är en vinglande konstruktion av tändsticksaskar i betong, är en hyllning till vardagen, dess hjältar och det vackra i det oansenliga. Känslan av att den resliga och vingliga konstruktionen är sprungen ur vikt papper och direkt på betongen kan du även se tecknade figurer och klotter. Just tändsticksaskar har länge haft en särskild plats i Jockums skapande och det började med att han använde dem för enkla byggen. Allteftersom har dessa konstruktioner utvecklats till olika kompositioner, däribland Triumfbåge för halta. Tändsticksasken symboliserar även här det vardagliga och något som finns i allas hem.

Under invigningen, torsdagen den 27 oktober, möter du Stockholm konst och konstnären som berättar mer om tankarna bakom konstverket. Även Anders Österberg, ny ordförande i exploateringsnämnden och biträdande finansborgarråd, deltar under invigningen. Det blir bandklippning och trumpetfanfar.

  • Tid: 27 oktober, klockan 16.00-17.00
  • Plats: Vid konstverket, i parken vid Husarviksbron

Vi bjuder på kaffe och festis. Varmt välkommen!

Om konstverket, Stockholm konsts webbplats 

Enprocentsregeln

Stockholm konsts uppdrag är att genom den offentliga konsten berika våra gemensamma miljöer, väcka känslor samt uppmuntra till samtal och eftertanke. Enprocentsregeln tillämpas i över 40 kommuner och innebär att en procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnationer av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i konstnärlig gestaltning.

Enprocentsregeln, Stockholm konsts webbplats 

Folkgrupp samlas framför ett valvformat konstverk. I bakgrunden flerbostadshus.
Flera kom till konstinvigningen den 27 oktober. Foto: Eva Nielsen, Stockholms stad
En man sedd från sidan med orangea blommor i handen.
Konstnären Jockum Nordström berättade om verket. Foto: Eva Nielsen, Stockholms stad
En man klipper band. Människor står runtomkring och tittar.
Exploateringsnämndens nya ordförande Anders Österberg klippte band. Foto: Eva Nielsen, Stockholms stad
Grått konstverk i förgrunden. I bakgrunden syns träd och en båt.
Går du nära konstverket kan du även se tecknade figurer och klotter. Foto: Eva Nielsen, Stockholms stad
Konstverk i form av två bågar. Blå himmel och grönska i bakgrunden.
Bågformat konstverk. Flerbostadshus i bakgrunden.

Uppdaterad