Ishall och sporthall på gång till Hagsätra IP

Ny ishall och idrottshall. Nu tas ett stort steg mot att göra Hagsätra IP till en mötesplats och idrottscentrum.

Hagsätra är ett stort steg närmare en ny ishall och idrottshall. På exploateringsnämndens senaste möte fattades beslut om markanvisning för de nya hallarna inom Hagsätra IP.

Under året har idrottsförvaltningen och fastighetskontoret sett möjligheten för en mer omfattande utveckling av Hagsätra IP än vad som tidigare planerats för, bland annat på grund av att det finns ett underskott av idrottshallar i stadsdelen. Just nu utreds grusplanen och isrinken i området som möjliga ytor för de nya idrottshallarna. Hallarna ska bland annat kunna fungera som idrottsytor för eleverna i den nya skolan som är planerad att hamna vid Hagsätra IP. Men de kommer även vara öppna för allmänheten.

Planeringen av hallarna kommer att ingå i detaljplanen för Fokus Hagsätra-Rågsveds delområde Hagsätravägen. Byggstart är preliminärt planerad till 2027.

Läs mer om Hagsätravägen

Läs mer om Fokus Hagsätra Rågsved

Uppdaterad