Tillfällig rondell där Sankt Eriksgatan möter Norra Stationsgatan

Under cirka ett års tid, från nu och till och med nästa höst, kommer Sankt Eriksgatan mynna ut i en tillfällig rondell på Norra Stationsgatan, istället för dagens T-korsning.

Framkomligheten på gång- och cykelbanor påverkas inte av trafikomläggningen. 

Anledningen till trafikomläggningen är att Stockholm Vatten och Avfall behöver byta ut en spillvattenledning under Norra Stationsgatan.

Trafikomläggningen genomförs 9 oktober söndag natt mot måndag 10 oktober.

Uppdaterad