Välbesökt nätverkskväll om energibesparingar i Gasverket

Ett 40-tal intresserade och ett 15-tal lokala bostadsrättsföreningar var representerade vid en kunskapskväll om energieffektiviseringar. Värd för mötet var Hjorthagens intresseförening Norra Djurgårdsstaden, HIND, som tillsammans med staden, ElectriCITY och LocalLife är del i ett utvecklingsprojekt kring nätverk och processer för minskad energiförbrukning och klimatsmarta val.

Det är lönsamt att vara klimatsmart. Det är en nyckelfråga att kommunicera för att nå brett intresse och få fart på energieffektiviseringsfrågorna, berättade Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovation. En av de främsta "innovationerna" är att ställa krav på att det finns en energiansvarig i varje styrelse. Det leder till minskade kostnaderna och ökar kunskap. Jörgen presenterade erfarenheter från Hammarby Sjöstad kring att förnya en redan ny stadsdel, energieffektiviseringar samt utveckling av mikronät med syftet att öka resiliensen, det vill säga dess förmåga att förändras över tid, minska effektbehovet och sårbarheten vid omfattande strömavbrott.

Willy Ociansson från ElectriCITY Innovation gav exempel och resultat från de genomlysningar, så kallade "Ecodrives", som han gjort av tre fastigheter i området: två nybyggda i Norra Djurgårdsstaden och en i de äldre delarna av Hjorthagen. Hur man kan tänka som energidetektiv och leta efter enkla saker att åtgärda eller sådant som inte behöver vara på under varmare delar av året.

Fler lärdomar och erfarenheter lyftes från Hammarby Sjöstad där flera initiativ pågår på temat att förnya en ny stadsdel. Rickard Dahlstrand, ordföranden för BRF The Village STHLM, den största bostadsrättsföreningen i Hammarby Sjöstad berättade tillsammans med deras leverantör av laddinfrastruktur kring varför föreningen valt att sätta in laddare i hela garaget och hur de löst praktiska frågor som exempelvis smidiga betallösningar.

Örjan Lönngren, miljöförvaltningen, och Christina Salmhofer, exploateringskontoret, redogjorde för vilka energikrav som ställs i området och hur dessa följs upp – ett omfattande och transparant detektivarbete. Alla nybyggda hus är lågenergihus och de krav som staden ställer är tuffare än de krav som Boverket ställer. I uppföljningen av resultaten finns många lärdomar att ta fasta på och som redovisas. Även om få når de tuffa energikraven för området, så är de två etapperna med skarpa krav Norra 2 och Brofästet, ändå 26 respektive 23 % under då gällande Boverkets krav.

Träffen hölls i aulan hos Berghs School of Communication. Kvällen är del i det utvecklingsprojekt "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" som exploateringskontoret driver tillsammans med ElectriCITY Innovation, Hjorthagens intresseförening och LocalLife med finansiering av Vinnova. Projektet syftar till att vidareutveckla Hammarby Sjöstads modell för att engagera boende i klimatomställningen och stärka relationen mellan invånarna i en stadsdel. I Norra Djurgårdsstaden ska initiativet skalas upp och målet är att modellen ska spridas till andra städer och stadsdelar i Sverige.

Lär mer om projektet som pågår till hösten 2023: 
Medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan, Norra Djurgårdsstaden 2030:s webbplats 

Mer detaljer och bakgrund om resultaten kring resurshushållning och energieffektivitet finns här: 
Resurshushållning och minskad klimatpåverkan, Norra Djurgårdsstaden 2030:s webbplats


Kort om HIND

HIND är en lokal ideell förening som bidrar till att stärka Hjorthagen/Norra Djurgårdsstadens profil som en stadsdel för hållbar utveckling och verkar för ett kunskapsutbyte gällande boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.

Elvy Löfvenberg, Hjorthagens intresseförening Norra Djurgårdsstaden, HIND, en av initiativtagarna är värd för kvällen. Den som önskar komma i kontakt med HIND kan skickat ett e-post till hind.sthlm@gmail.com

Jörgen Lööf, ElectriCITY Innovation
Willy Ociansson, ElectriCITY Innovation, gav exempel och resultat från så kallade ”Ecodrives”.
Rickard Dahlstrand, ordföranden för BRF The Village STHLM, berättade om varför föreningen valt att sätta in laddare i garaget.
Örjan Lönngren, miljöförvaltningen, och Christina Salmhofer, exploateringskontoret, redogjorde för energikraven i området och hur dessa följs upp.
Örjan Lönngren, miljöförvaltningen, och Christina Salmhofer, exploateringskontoret, redogjorde för energikraven i området och hur dessa följs upp.
Elvy Löfvenberg, Hjorthagens intresseförening Norra Djurgårdsstaden, HIND, en av initiativtagarna är värd för kvällen.

Uppdaterad