8 000 kubikmeter berg och modeller i skala 1:1 – detta händer i Gasklocka 2

Takkrön med röda tegelstenar och vita mindre torn.

Fasadrenovering, sprängning av berggrund och portöppningar i tegelväggarna samt grundmur. Det är några av de arbeten som pågår för att Gasklocka 2 om några år ska kunna välkomna sin publik. Sven Leijonhufvud, genomförande projektledare, berättar mer om arbetet för att färdigställa Stockholms nya kulturscen.

Sprängningar av 8 000 kubikmeter berg och projektering av scenbyggnad

För att möjliggöra grundläggning för stommen i två källarplan har cirka fem meter berg inne i gasklockan behövt tas bort. Sprängningarna, som har pågått sedan sommaren, har precis blivit klara och totalt har man lossat cirka 8 000 kubikmeter berg. Det som återstår är mindre sprängningar för fyra av de sex hisschakten samt ett par pumpgropar. Därefter kommer en bottenplatta om 2 500 kvadratmeter gjutas med rördragningar för bland annat el, vatten, avlopp, fjärrvärme samt sopsug.

– Förutom sprängning av grunden bygger vi just nu en lastbrygga för att verksamheten i framtiden ska kunna transportera in och ut scenutrustning samt hantera matleveranser och sopor. Vi håller även på med öppningarna i fasaden, såsom huvudentréer, personal- och varuingångar samt nödutgångar. Hur många öppningar som får utföras styrs av detaljplanen, säger Sven Leijonhufvud, genomförande projektledare för Gasklocka 2 på exploateringskontoret.

Under våren har fasaden renoverats och hittills är 60 procent klart. Det är de delar som blivit mest utsatta för väder och vind som restaureras. Fog som vittrat sönder av fukt ersätts med ny och varje tegelsten kontrolleras på plats och byts ut vid behov. Murkrönen och tornen som består av sandsten renoveras genom ångtvättning och impregnering. Med anledning av att vintern och kallare temperaturer nalkas pausas arbetet och återupptas till våren. Ambitionen är att fasadrenoveringen ska vara klar till sommaren 2023.

– Parallellt med det som sker ute på plats vid gasklockan så arbetar vi med projekteringen av själva scenbyggnaden. Att omvandla en gasklocka till en modern anläggningen kräver ett nära samarbete med flera olika discipliner, som byggnadsantikvarier, arkitekter, konstruktörer, installatörer och scentekniker säger Sven.

Modeller i skala 1:1

Salongen kommer att rymma cirka 1 730 platser för sittande publik eller 2 300 stående gäster som mest. Utöver detta ska lokalen även gå att ställa om till krogshower, något som ställer höga krav på tekniken.

– Projekteringen av Gasklocka 2 sker i en 3D modell. Detta för att vi ska kunna studera olika lösningar i detalj samt se till att olika discipliner inte kolliderar med varandra. Projektet tar även fram kvalitetskritiska delar i skala 1:1. En av dessa modellen är en stolsvagn, just för att se hur tekniken fungerar för att salongen smidigt ska kunna växla mellan stående och sittande publik. Modellen kommer sedan att bli en del av den riktiga inredningen, avslutar Sven Leijonhufvud.

Gasklocka 2

Nya öppningarna i fasaden, som huvudentréer och personal- och varuingångar. Antalet öppningar styrs av detaljplanen.
Del av vägg med röda tegelstenar som är sönder på vissa ställen.
Under våren har fasaden renoverats och hittills är 60 procent klart.
Sven Leijonhufvud, genomförande projektledare, berättar om Gasklocka 2 under Gasverksdagen i september 2022.

Totalt har cirka fem meter berg inne i gasklockan behövt tas bort. Filmen visar losshållning av hälften, 1,5-2 meter.  

Uppdaterad