Besökare om Slakthusområdets utveckling

Resultaten från sommarens undersökning med besökare i Slakthusområdet är klara. Frågorna handlade om deras tankar och känslor kring hur områdets historia bäst bevaras i utvecklingen till en ny levande stadsdel, och vad som skulle locka dem dit framöver.

Den främsta åsikterna, som återkommer bland de flesta svarskategorierna: 

Utbudet ska vara småskaligt och originellt
Matupplevelsen är det bästa sättet att förvalta mathistorien och
         det som skulle locka flest till nya Slakthusområdet

För QR-respondenterna har frågan om att förvalta det historiska arvet varit viktigast: 

Bevara arkitekturen! 

Respondenterna tycker att Slakthusområdets mathistoria främst kan förvaltas genom maten. Ett originellt matutbud (23 %), en saluhall (10 %) samt ett matetablissemang som specifikt knyter an till historien (8 %), som en kött-restaurang eller en slakteributik. De svarande menar också att det är just matupplevelser som hade lockat dem till det nya Slakthusområdet. 20 % av respondenterna nämner att de vill bevara arkitekturen och industrikänslan, som svar på frågan om hur arvet på mathistorien ska utvecklas.

Den vanligare anledningen till ett besök i området var någon form av nattliv (31 %), som konsert (16 %) eller bar/nattklubb (15 %). Därefter var det i jobbet som man besökte området (28 %).

På frågan om vilka slags upplevelser som skulle locka till Slakthusområdet framöver kom restauranger högst (33 %), därefter kulturetablissemang (32 %) och konserter (18 %).

Ta del av hela resultatet

För muspekaren över de olika staplarna för att ta del av den information som ligger bakom på sidan:
Nya Slakthusområdet i framtiden enligt besökare - Besökarundersökning

Skyltar, gatupratare och digitala kanaler

I Slakthusområdet fanns det skyltar och gatudekaler uppsatta med en QR-kod som leder till några korta frågor att besvara i mobilen. Frågorna fanns även i flera olika digitala kanaler för att så många som möjligt skulle få möjlighet att delta och göra sin röst hörd. Det gick bra att både att svara både muntligt och skriftligt direkt i sin mobil på frågorna.

Frågorna om Slakthusområdet togs fram av Stockholms stad i samarbete med de byggaktörer och fastighetsutvecklare som tillsammans utvecklar området.

Komplement till löpande dialog

Projektet testade en ny teknik för att samla in tankar kring utvecklingen. För Slakthusområdet kunde man via sin mobiltelefon svara kort på några korta frågor som sedan analyserats via AI till staplar och diagram. Svaren ger ett komplement till den löpande dialog med stockholmarna som sker i stadsutvecklingen genom samråd och granskning när olika förslag visas upp. Resultaten stämmer väl överens med projektets övergripande mål och vision för området.

Läs mer om projektet

Uppdaterad