Fortsatt stort intresse för energibesparingar vid nätverkskväll i Gasverket

Ett 30-tal personer fick veta mer om energibesparingar när Hjorthagens Intresseförening Norra Djurgårdsstaden (HIND) bjöd in till ett andra nätverksmöte med tema energi den 16 november. Mötet samlade deltagare från boende, bostadsrättsföreningar och byggaktörer från Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen.

Träffen är del i utvecklingsprojektet "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" och är andra träffen hösten 2022. Vid detta möte fortsatte presentationerna om vad några föreningar funnit i sina fastigheter med hjälp av så kallad Ecodrive, energikartläggning. Klart är att mer finns att göra för att spara energi.

Oleksii Pasichnyi, forskare på KTH och själv bosatt i Hjorthagen, gav en bild av energianvändningen i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Oleksii visade kartor över energiklasser på byggnader i området som bygger på energideklarationerna och vilka energiförsörjningssystem som används.

Willy Ociansson, ElectriCITY, var återigen inbjuden, denna gång på länk från Värmland, för att presentera resultaten av de genomlysningar, så kallade Eco Drive, som han gjort i Brf Husarhagen i Norra Djurgårdsstaden och Brf Friskytten i Hjorthagen. Willy spårar energislukande fel och gav många tips om vad man ska tänka på som bostadsrättsförening eller fastighetsägare. Några exempel:

  • Titta först på fastigheten på håll: Om fönster står öppna slukar det energi. Om spegelbilden i fönstren är förvrängd är det ett gott tecken, då har de inte blivit punkterade.
  • En enstegstätad fasad behöver inspekteras regelbundet för att hitta förändringar, exempelvis om vatten trängt in.
  • I gemensamma garage används oftast för mycket belysning. När garaget är tomt bör lamporna slockna helt. Garage ventileras olika mycket beroende på vad givaren i garaget reagerar på, så det behöver ställas in. Rännor för smältvatten i garaget är en bra idé i stället för att använda energi för att ta bort vattnet.
  • Isolering på vinden ska vara 50 cm tjock och gärna av kvalitet stenull.
  • Höga temperaturer i sekundärutrymmen – som trapphus – är sådant som är lätt åtgärdat.
  • Ledningar, tryckhållning, fläktaggregat, pumpar med mera är sådant som Willy ofta hittar energislukande fel i.
  • En idé kan vara att slå ihop elabonnemang i bostadsrättföreningen så att man får en gemensam debitering.
  • Willy tipsade också om "lappen i trappen" som säger vilken energiklass byggnaden har – detta har betydelse för vilka lån man kan få på banken. A- och B-klassning berättigar till gröna lån.

– Det är viktigt när man får en sådan här rapport att man spottar i nävarna, kavlar upp skjortärmarna och tar tag i problemen, sa Willy Ociansson.

Martin Regging, Enstar, gav tips om hur man kan åtgärda de fel som Willy hittat samt andra energieffektiviserande åtgärder. Martins tips var börja i små steg, jobba metodiskt och utreda vad det kostar och vad är lönsamt. I steg två projektera anläggningen och ta fram detaljerade underlag för att få in bra anbud och bra beslutsunderlag. Optimera energilösningarna och jämna ut rumstemperaturerna. Och tänka på att storleken på energibesparingen är större än kostnadsbesparingen.

En diskussion påbörjades om hur man kan samverka kring energifrågorna och kommande besiktningar – detta samtal kommer att fortsätta vid nästa träff i januari/februari som HIND kommer att kalla till.

Träffen hölls i aulan hos Berghs School of Communication. Kvällen är del i utvecklingsprojektet "Medborgarengagemang som plattform för minskad klimatpåverkan" som exploateringskontoret driver tillsammans med ElectriCITY Innovation, Hjorthagens intresseförening Norra Djurgårdsstaden HIND och LocalLife med finansiering av Vinnova. Projektet syftar till att vidareutveckla Hammarby Sjöstads modell för att engagera boende i klimatomställningen och stärka relationen mellan invånarna i en stadsdel.

Lär mer om projektet som pågår till hösten 2023: Medborgarengagemang för minskad klimatpåverkan, Norra Djurgårdsstaden 2030:s webbplats

Mer bakgrund och detaljer om resultaten kring resurshushållning och energieffektivitet finns här: Resurshushållning och minskad klimatpåverkan, Norra Djurgårdsstaden 2030:s webbplats

Oleksii Pasichnyi, forskare på KTH och själv bosatt i Hjorthagen, gav en bild av energianvändningen i Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden.
Inzoomade kartbilder för Norra Djurgårdsstaden och Hammarby Sjöstad från energiklasskartan. Den klarare blå färgen indikerar klass B, ljusblå C, ljusgul D och klarröd klass G. A är den lägsta energianvändning en byggnad kan ha, och G för den högsta.
Elvy Löfvenberg, HIND, en av initiativtagarna och värd för mötet.

Kort om HIND

HIND är en lokal ideell förening som bidrar till att stärka Hjorthagen/Norra Djurgårdsstadens profil som en stadsdel för hållbar utveckling och verkar för ett kunskapsutbyte gällande boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.

Den som önskar komma i kontakt med föreningen kan skickat e-post till hind.sthlm@gmail.com

Uppdaterad