De genomför hotellprojektet i nya Slussen

Vy mot Ryssgården och tunnelbanans biljetthall. Ovanpå biljetthallen illustreras en ny byggnad med vit fasad, inslag av rött tegel och fönster. Till höger syns Stadsmuseets vita byggnad. På torget vistas människor, det finns marknadstält och cyklar står parkerade.
Hotell Sippel, ovanpå tunnelbanans biljetthall. Illustration: Marge Arkitekter

Staden har sökt en byggaktör som vill och kan genomföra byggnation av ett nytt hotell i Slussen. Nu står det klart att Centria, som idag driver Hotell Frantz vid Slussen, tilldelas markanvisningen.

I december 2021 fick exploateringskontoret i uppdrag att utse en byggaktör till ett hotellprojekt och markanvisning för del av fastigheterna Södermalm 7:87 och Ormen 9 vid Slussen. Det vill säga marken ovanpå tunnelbanans biljetthall och Sjömanshemmet. Totalt lämnades nio förslag in varav fyra gick vidare till steg två. Den 20 oktober 2022 fattades tilldelningsbeslutet.

Exploateringskontoret bedömde att Centrum Anno 1647 lämnade det sammantaget bästa och mest genomförbara förslaget för platsen och beslutade därför att tilldela dem markanvisningen. Genom att inkludera Sjömanshemmet i förslaget skapas synergieffekter mellan hotellverksamheterna.

Bakom bolaget står familjen Åhmans fastighetskoncern Centria – med säte i Linköping och Stockholm. Idag äger Centria grannfastigheten (Ormen 2) där Hotell Frantz är beläget.

Ett personligt hotellkvarter av unika karaktärer. Det nya hotellet kommer att gå under namnet Hotell Sippel, och drivas av de två systrar som idag driver Hotell Frantz. Bakgrunden till namnet kommer från 1600-talet då två framstående systrar, Anna och Britta Sippel, var bosatta på platsen. De var två starka kvinnor som senare anklagades för häxeri. Namnet Sippel knyter ihop det gamla med det nya – ett personligt hotellkvarter av unika karaktärer.

Hotell Sippel rymmer cirka 100 rum och föreslås knytas ihop med Sjömanshemmet och Hotell Frantz. I hotellbyggnaden blir det en ny restaurang, bar och en terrass föreslås byggas med trappa mot Ryssgården. Vit puts med inslag av rött tegel kommer att pryda fasaden på den nya byggnaden. Detta för att harmoniera med Sjömanshemmet.

Hotellprojektet ligger utanför Projekt Slussen. För att korta ner byggtiden på platsen anser Exploateringskontoret det önskvärt att byggnationen genomförs i samband med ombyggnaden av övriga Slussen. Hotellet beräknas stå klart för öppning 2026. Det ser vi alla fram emot!

 

Fakta om det vinnande förslaget

  • Byggrätten för hotellet är belägen ovanpå biljetthallen till tunnelbanestation Slussen och omfattar cirka 4 500 kvadratmeter.

  • Tillsammans inrymmer Hotell Sippel, Sjömanshemmet och Hotell Frantz cirka 170 rum.
  • Ut mot Ryssgården, med utsikt över Gamla stan, föreslås en terrass som nyttjas som uteservering för restaurangen direkt ovanpå tunnelbanans biljetthall.

  • Mot Mariagränd föreslås en bakficka till restaurangen. Bolaget föreslår även en trappa från Ryssgården upp till terrassen.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad