Mälarterrassen - en byggnad i världsklass!

Nya Slussen sedd från ovan med vy från norr mot söder. Väster om Slussbron ligger Mälarterrassen och det gröna taket syns. På vattnet mellan öarna åker båtar. På Slussbron passerar trafik.
Mälarterrassen med sina gröna tak. Illustration: DBOX/Foster + Partners

En av Slussens nya mötesplatser heter Mälarterrassen. Det kommer att bli en central byggnad och mötesplats med storslagen design. Målet med Mälarterrassen är att skapa en trygg och tillgänglig miljö som är öppen för alla.

Mälarterrassen består av två huskroppar i anslutning till Södermalmstorg med kopplingar till underliggande lokaler, vidare ner mot kajen. Mellan de två huskropparna löper en trappa som ansluter till vattentorget och knyter ihop Södermalm med Gamla stan. Människors möjlighet att röra sig på ett smidigt sätt mellan de olika nivåerna har varit viktig vid utformningen av byggnaden.

En trappa löper mellan huskropparna och ansluter till vattentorget som binder samman Södermalm och Gamla stan. Illustration: White Arkitekter

Vägen från idé till färdig bygghandling

Bengt Langels, projekteringsledare på projekt Slussen, har arbetat intensivt med att ta fram en färdig bygghandling för Mälarterrassen. Här ger han en inblick och förståelse för processens utmaningar, men kanske framförallt en känsla för vad det är för ny byggnad vi har att se fram emot här på Slussen.

Vilka har varit utmaningarna under processens gång?

- Mälarterrassen ska byggas på en central plats, där många människor rör sig. Det här engagerar många och många olika parter är inblandade. Så det har varit en lång process.

Från projektets början fanns här en skiss med en byggnad i glas. Under 2015 började projektet att närmare utreda hur byggnaden skulle se ut. Den nya Mälarterrassen kom fram i början av 2017.

Bengts roll har inneburit mycket dialog med bland annat gestaltande arkitekt, Skönhetsrådet och tekniska konsulter. Diskussionerna har till stor del handlat om tekniska förutsättningar. I rollen är det också viktigt att driva arbetet framåt och göra rätt saker i rätt ordning.

Byggnaden har anpassats efter den naturliga höjdskillnad som finns mellan kajen och Södermalmstorg. Totalt blir det cirka 4 500 kvadratmeter publik yta fördelat på tre plan. Endast det övre planet blir synligt från Södermalmstorg.

En utmaning är att Mälarterrassen inte är någon vanlig byggnad. Det finns inga raka vinklar. En trappa i mitten skär av huset i två delar, Stadsgårdstunneln går under och tunnelbanan igenom, vilket har varit stora utmaningar för projekteringen.

Lång process

Bengt kom in i projektet när arbete pågick med den första programhandlingen. Där hade taken inspiration av isflak som brutits upp på Södermalmstorg. I september 2017 genomfördes en presskonferens och byggnadens utformning fick då en del kritik. Till exempel kom synpunkter på att isflaken gav ett för hårt intryck och att gångstråket med trappa som leder upp från Söder Mälarstrand och det nya vattentorget mot Södermalmstorg inte gav tydlig vägvisning.

Här startade en lång dialog. Tanken var att mjuka upp det som tidigare kändes vasst och spretigt. Byggnaden behövde ge ett mer naturligt intryck, med stommar av trä och naturliga materialval.

Bengt tycker att det nya förslaget blev bättre än det första. Resultatet av att fånga in så många olika behov och synpunkter kommer också att bidra till en trivsammare upplevelse av platsen. Ett uns av ursprungsidén med isflak finns kvar, men formerna är mjukare.

- Här kommer vi att få en byggnad i världsklass! säger han stolt.

Blomsteräng mitt i Slussen

Är det något mer som utmärker platsen?

- Förutom att byggnaden placeras intill vattnet så får vi ett nytt grönt tak med ängsflora. Det är ett avancerat grönt tak med ”insektshotell”. Det här tillför något till Slussen, det är grönytor som inte fanns tidigare. Grönytorna blir ett litet ekosystem, som ska kunna sköta sig själv och som inte behöver vattnas.

Spännande stenfasad

En annan detalj som är värd att nämnas är stenfasaden, som kommer att synas från vattentorget. Den har hämtat inspiration från stenväggen vid Harald Lindbergs trappor på Katarinavägen. Om ni har tittat på den så kanske ni kan se att stenarna är lagda utan något mönster och att där inte är någon repetition. Så brukar vi inte längre arbeta med stenläggning.

Här blir den matematiska tanken att inte ha någon repetition, vilket har varit en utmaning på en så stor fasad. En modell har tagits fram för att slumpmässigt kunna placera ut stenar. Tre stensorter ska användas och det är samma stensorter som återfinns på alla nya platser runtomkring nya Slussen. Det är grå Bohus, Tossene och Flivik. Fasaden blir speciell, med grönska som ska växa upp efterhand på väggarna.

Byggnaden kommer att kläs med granit och grönska. Illustration: White Arkitekter

Vad kommer vi att uppskatta med den här byggnaden?

Färgsättningen blir mjuk för att ge ett harmoniskt intryck. Bronsfärgade partier i dörrar som tillsammans med trästommar och sten, ska bidra till en väl avvägd helhet. Trästommarna kommer att synas från vattnet.

- Den är snygg och intressant och har en bra funktion. Äntligen kan den här platsen användas. Här vill jag ta en drink och mötas, avslutar Bengt.

Med sina ljusa och fina materialval, tillgänglighet och trivsamma miljöer kommer Mälarterrassen bli den nya givna mötesplatsen för alla!

Vy från Munkbrokajen mot Mälarterrassen: Illustration: DBOX/Foster + Partners

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad