Norra Djurgårdsstaden tilldelas Pingvinpriset

Sedan 2012 delar Stockholms stad ut Pingvinpriset med syfte att uppmärksamma det arbete som görs för att uppnå stadens klimat- och miljömål. I år går priset till arbetsgruppen för klimatanpassningar i Norra Djurgårdsstaden.

Arbetsgruppen för klimatanpassningar i Norra Djurgårdsstaden får ta emot årets Pingvinpris för hur de har tagit sig an utmaningarna med klimatanpassningar på ett holistiskt sätt. Här har man vågat testa nya lösningar, arbetsmetoderna går att upprepa och kan inspirera andra.

Gruppen består av medarbetare från exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, Stockholm vatten och avfall, trafikkontoret och Östermalms stadsdelsförvaltning. Ett tätt samarbete över förvaltningsgränserna och dagliga avvägningar mellan olika intressen inom klimatanpassning, trafikplanering och stadsmässighet har varit viktiga nycklar i arbetet.

Samarbetet mellan förvaltningarna gör att de system som tas fram stödjer varandra. Förutom att lösningarna bidrar till att mål 3 i stadens miljöprogram, Ett klimatanpassat Stockholm, kan uppnås, bidrar de ofta till ökad biologisk mångfald och ökade sociala värden.

Pingvin och diplom överlämnades till Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg i Norra Djurgårdsstaden, av klimatchef Björn Hugosson vid seminariet för Klimatkontraktet den 9 november.

Om Pingvinpriset

Sedan 2012 uppmärksammar Stockholms stad verksamheter och förvaltningar som aktivt arbetar för att minska stadens energianvändning och klimatpåverkan. Syftet med priset är att lyfta vardagshjältar i Stockholms stad som konkret arbetar för att uppnå stadens klimat- och miljömål.

Om priset >

Pingvin och diplom överlämnades till Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg i Norra Djurgårdsstaden. Foto: Jonas Dahlberg.

Uppdaterad