Vilka blir de nya, och gamla, namnen i Slussen?

Karta över Slussenområdet. På kartan markeras de nya platserna ut med tillhörande namn.
Karta över de nya platserna i Slussen. Illustration: White Arkitekter

Ett namn berättar inte bara var en plats är belägen. Det skapar också en känsla och för med sig en historia. När Slussen byggs om tillkommer nya platser och byggnader. Dessa ska förstås namnges. Nu har vistelseplatserna i nya Slussen fått sina namn.

Några nya platser i Slussen har redan fått namn, de etablerade platserna behåller sina namn och de nya namnen presenteras här nedan:

Stadsgårdstunneln, blir namnet på överdäckningen av Stadsgårdsleden.

Söderströmsbron, heter den nya gång- och cykelbron mellan Södermalm och Gamla stan.

Sjöbergsrampen blir namnet på rampen som ansluter mot den nya gång- och cykelbron från Södermalm. Namnet kommer från gamla Sjöbergsplan, och grosshandlare Sjöberg som i slutet av 1800-talet hade kontor och butik på Södermalmstorg. I butiken såldes järnprodukter.

Järngravskajen, nytt namn för kajen mellan tunnelbanebron och Slussbron. Namnet kommer från ”Järngraven” som från mitten av 1600-talet till mitten av 1800-talet var en handelsplats för järn.

Lilla Slussbron blir det nya namnet på västra lågbron som ansluter till vattentorget mellan Södermalm och Gamla stan.

Mälartrappan heter trappan mellan huskropparna i Mälarterrassen.

Saltsjötrappanheter trappan mellan Katarinaparken och Stadsgården.

 Kartan visar de nya platserna i Slussen. Klicka på bilden för att förstora kartan.

Nygamla namn:

Franska bukten, namnet behålls för vattenområdet mot Stadsgården på Slussbrons östra sida.

Slussbron, namnet på den nya huvudbron.

Slussbrogatan, namn på gata mellan Hornsgatan och Slussbron.

Victoriaslussen, namn för den nya vattenanläggningen.

Vem beslutar om nya namn?

När en plats ska få ett nytt eller förändrat namn lämnas förslag till Namnberedningen på Stadsbyggnadskontoret. Förslagen lämnas sedan vidare till Stadsbyggnadsnämnden som tar beslut om namnen ska godkännas eller omarbetas. I sista steget fastställs godkända namn av kommunfullmäktige, och vi har ett nytt namn på plats.

Tunnel för biltrafik. Bilar i rörelse. Skyltar för vägvisning i taket. Pelare skiljer körriktningarna åt.
Stadsgårdstunneln. Illustration: White Arkitekter
Gång- och cykelbro går över vattnet mellan Gamla stan och Södermalm. Bredvid bron löper tunnelbanebron.
Söderströmsbron och Saltsjörampen. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Kaj nedanför torgyta vid Slussen. Människor i rörelse.
Järngravskajen och Mälartrappan. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Gång- och cykelbro löper över vatten och slusskanal mellan två kajer. Människor i rörelse. Båtar på vattnet.
Lilla Slussbron. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Trappa mellan grön park och kaj i stadsmiljö. Människor i rörelse. Båt på vattnet.
Saltsjötrappan. Illustration: DBOX/Foster + Partners
Karta över Slussenområdet. På kartan markeras de nya platserna ut med tillhörande namn.
Karta över de nya platserna i Slussen. Illustration: White Arkitekter

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad