Östra lågbron öppnar för gång- och cykeltrafik

Karta över ny cykelväg via östra lågbron i Slussen.
Karta över den nya cykelvägen via östra lågbron. Illustration: Mediabolaget

I slutet av november når Projekt Slussen en milstolpe när östra lågbron, nedanför Slussbron, öppnar för gång- och cykeltrafik. Samtidigt stängs slitsen i Slussbron för cykeltrafik.

Måndag den 28 november kl.05:00 leds cykeltrafik om och kommer att gå över östra lågbron, istället för via slitsen i Slussbron. Trafikförändringen innebär att både gång- och cykeltrafikanter kan ta sig mellan Södermalm och Gamla stan genom att välja vägen över lågbron.

Skyltning och kartor kommer att finnas på plats. Morgonen då bron öppnar kommer representanter från Projekt Slussen att finnas i området mellan kl 07-09, för frågor och vägvisning.

Trafikförändringen innebär:

  • Gång- och cykeltrafikanter mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron väljer nu vägen via östra lågbron.

  • Gångtrafikanter tar sig mellan lågbron och gångbanan på Skeppsbron via en trappa intill norra brofästet. En alternativ väg finns via en tillgänglighetsanpassad passage närmare Tullhus 3.

  • Slitsen i Slussbron, som tidigare fungerat som anslutning mellan Söder Mälarstrand/Stadsgården och Skeppsbron, stängs för cykeltrafik.
  • Cykeltrafikanter från Södermalm/östra lågbron mot Munkbron svänger vänster strax innan Tullhus 3 och korsar Skeppsbron. Efter övergången tar de vänster för att sedan svänga av höger mot Munkbron. Detta regleras med trafikljus.

  • Cykentrafikanter som ska norrut på Skeppsbron från lågbron fortsätter rakt fram, på kartan grönmarkerad cykelbana.
  • Cykeltrafikanter från Munkbron mot Skeppsbron eller Söder Mälarstrand/Stadsgården fortsätter rakt fram och korsar bilvägen med hjälp av trafikljus. Efter passagen svänger de antingen vänster på Skeppsbron för att fortsätta mot city eller tar höger strax innan Tullhus 3 och ner mot lågbron.

 

 

Film: Mediabolaget

Två lågbroar i nya Slussen

I nya Slussen blir det i slutlösningen två lågbroar mellan Södermalm och Gamla stan. Broarna, som ligger över slusskanalen, är öppningsbara. Vid slussning kommer en bro i taget att öppnas. Detta innebär att gång- och cykeltrafikanter alltid kommer att kunna ta sig mellan Södermalm och Gamla stan via lågbroarna. Den västra lågbron, Lilla Slussbron, beräknas öppna under 2024.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad