År 2022 med Projekt Slussen

Flygfoto över Slussenområdet. Vy från väst.
Flygfoto maj 2022. Foto: Lennart Johansson

Under 2022 har arbetet med nya Slussen varit händelserikt i alla tre delområden. Bland annat har arbetet i Katarinaberget gått från bergdrift till byggnation och installation. På land har Stadsgårdstunneln börjat ta form och i vattnet har den ena avbördningskanalen öppnat. Här sammanfattas några av årets händelser i projektet:

Januari

Februari

 • Montage av membran på väggar och i tak påbörjades i nya bussterminalen.
 • Den norra avbördningsluckan och östra slussluckan skeppades från Blekinge till Slussen och lyftes in under Slussbron med hjälp av pontonkranen Lodbrok.
 • Den östra öppningsbara bron monterades ovanför slusskanalen.
 • Första projektet inom Konst vid Slussen – HOMETOWN av coyote.

Mars

 • Trafikomläggning på Stadsgårdsleden för att ge mer utrymme åt byggnation av Stadsgårdstunneln och Mälarterrassen.
 • H.K.H. Kronprinsessan besökte Slussen för att lära sig mer om den nya vattenanläggningen. Artikel: Kungligt studiebesök
 • Pålning för nya Södermalmstorg påbörjades väster om tunnelbanebron.
 • De två halvorna av slusskanalens tredje del gjöts samman

April

 • Arbeten med ytskikt av betong, asfalt och granit påbörjades på östra lågbron.

Maj

 • Bjälklaget för första planet mot västra entrén i bussterminalen färdigställdes.

Juni

 • En dag på Slussen genomfördes för första gången sedan 2019. Artikel & bilder: En dag på Slussen
 • Nils Ericsons sluss öppnades för sista gången.
 • Markarbetet på Kornhamnstorg färdigställdes och torgytan öppnade.
 • Andra projektet inom Konst vid Slussen – Konstnärshem.

Juli

 • Arbetet med gjutning av delar till fiskvandringsvägen påbörjades.

Augusti

September

Oktober

 • De arkeologiska utgrävningarna på Södermalmstorg avslutades.
 • Den öppningsbara delen av östra lågbron testkördes.
 • Den östra slussluckan testkördes.
 • Tvärvalven i nya bussterminalen började byggas
 • Det vinnande förslaget för markanvisningen och hotellprojektet offentliggjordes. Artikel: De genomför hotellprojektet i nya Slussen

November

 • Golvet började gjutas i blivande vänthallen i nya bussterminalen.
 • Östra lågbron och Skeppsbrokajen öppnades för allmänheten.
  Artikel: Östra lågbron öppnar
 • Slitsen i Slussbron stängdes för cykeltrafik och förberedelser för genomfart av biltrafik påbörjades.
 • Hamnkontoret började byggas under Slussbron.
 • Namnen på de nya vistelseplatserna i Slussen offentliggjordes. Artikel: Nya namn i Slussen

December

Tack för ett gott 2022 och för att du följer med oss på resan mot nya Slussen. Vi ser fram emot ett spännande 2023, då bland annat Munkbrokajen öppnar för allmänheten.

Se årsresumén i filmformat

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad