Belysningsarbeten i Hagastaden

Nu under årets mörkaste månader blir frågan om ljus extra viktigt. Ja utebelysning alltså. Just nu arbetar projektet med att byta ut och komplettera belysningen i Hagastaden. Vissa med en helt egen design.

I takt med att hus och gator blir färdiga, byts tillfällig belysningen ut till den permanenta. Just nu uppehåller sig belysningspersonalen vid Hälsingegatan, Lise Meitners Gata och Dalagatan och monterar både linspänd belysning och armatur som lyser upp trottoarerna. På Södra Hagaesplanaden monterar man upp strålkastarmaster som belyser såväl in i parken som på gångfartsområdet mellan husen och parken. Det är ett arbete som planeras vara klart i början av januari. Södra Hagaesplanaden kommer också lysas upp från lägre pollare placerade vid sittbänkar eller planteringar.

Inreder med ljus

I Norra Stationsparken kommer det att finnas flera olika typer av ljussättning. Man kan säga att parken inreds, inte bara med växtlighet, utan även med belysning.

- Vi monterar olika typer av ljuskällor så att ljuset kommer från olika höjd, men också så att det upplevs som allmänt ljus och punktbelysning, som placeras vid exempelvis väderskydden, lekområdena och gångbanorna. På så sätt används ljuset för både nytta och estetik, säger Thomas Lundh, byggledare belysning för projektet.

Krav och teknikutveckling

Går det bra med vilka lampor som helst? Nej, det är många olika krav som behöver uppfyllas och det pågår även inom detta område en teknikutveckling. Armaturen behöver vara lätt att serva och underhålla samt tåla väder och vind. Armaturerna skall också hålla mellan 60000 och 100000 timmar. När man bygger nya områden, som Hagastaden, installeras energisnål LED-belysning från början.

Teknikutvecklingen går mot ännu smartare lösningar. Exempelvis kommer varje belysningscentral på sikt kunna skicka information om att en lampa inte lyser, eller om något annat fel uppstår. På så sätt kan felen åtgärdas snabbare vilket är bra ur trygghetssynpunkt.

Hört talas om Hagastolpen?

Visste du att vi har en egen ”Hagastolpe” i Hagastaden? Det är den speciella belysningsstolpen som finns tillexempel längs Norra Stationsgatan. Designen av stolpen påminner om hur kontaktledningsstolpar ser ut. Utformningen är en blinkning till godsbangården som en gång låg här, Norra station, som var i drift från 1920-talet till 1990-talet.

Stadsvy, mot himelen avtecknar sig en belysningsstolpe som har design som påminner om kontaktledningsstolpar.
Så här ser den ut, "Hagastolpen". Här på plats längs Norra Stationsgatan.

Området

Uppdaterad