Etapp 1 drar i gång i Slakthusområdet

Kvarter H i Slakthusområdet kommer att innehålla cirka 75 forskarbostäder och uppföras av K2A Studenthus. Illustration: Reflex Arkitekter

Den första etappen har dragit i gång i Slakthusområdet. Den kan nästan betraktas som en liten stadsdel i sig då den får många nya bostäder tillsammans med ett stort utbud av funktioner.

Nu är spaden i backen för den första etappen i Slakthusområdet.

– Vi är i gång med att bygga ut den nya gatustrukturen och vi kommer under de närmsta åren kunna se hur den nya kvarters-indelningen och så småningom den nya bebyggelsen tar form.

(Emma Kölborg, projektledare i Stockholms stad)

Utöver bostäderna blir det en ny grundskola, tre nya förskolor, en idrottshall, kommersiella lokaler, ett mobilitetshus och två av områdets största parker; den utökade parken Fållan och naturparken Frötallen.

Dessutom kommer de gamla slakt- och marknadshallarna att fyllas med restauranger, publika lokaler och kontor.

Gatustruktur och parker

– Slakthusområdet blir en levande stadsdel under utveckling som kommer ställa höga krav på alla som bygger i området. I etapp ett har vi startat utbyggnaden av den nya gatustrukturen vilket innebär en hel del arbeten i marken såsom ledningsarbeten och att ta hand om förorenade massor. Därefter kommer vi att fokusera på att bygga färdigt de två stora parkerna så tidigt som möjligt, så att de kan stå klara när inflyttningen börjar, säger Emma Kölborg.

Första etappen präglar området

Den första etappen lägger ribban för de kommande etapperna i området och Emma Kölborg understryker att det är högt ställda krav på det som byggs, inte minst vad gäller arkitektonisk idé och gestaltning.

– Mycket av det som vi etablerar nu kommer att sätta prägeln för kommande etapper. Bland annat utformningen av gator, parker och torg som hämtar inspiration från områdets industriella historia och de nya byggnadernas sätt att samspela med de gamla.

Vi ska även tillföra mycket grönska, något som det inte funnits mycket av i området tidigare, bland annat i form av mindre fickparker i kvarteren och planteringar i gaturummet, säger hon.

Studentbostäder först ut

Totalt ska 900 bostäder byggas i den första etappen och de flesta byggaktörerna kommer att tillträda sina fastigheter under år 2024. Först ut är Svenska studenthus som ska bygga cirka 170 nya studentlägenheter och 75 forskarbostäder i området.

– Det finns ett mycket stort engagemang bland våra byggaktörer. Och stolthet att vara först ut på banan, så det är väldigt roligt, säger Emma Kölborg.

Mer om etapp 1

Uppdaterad