En fiskvandringsled tar form

Torrlagd kanal med grusbotten och stenbeklädda väggar.
Här byggs fiskvandringsleden. På andra sidan sponten ska de gjutna delarna av kanalen läggas på plats. Foto: Magnus Tengblad

Gamla Nils Ericsons sluss byggs om till fiskvandringsled, och blir en passage mellan Mälaren och Saltsjön. Nu börjar fiskvandringsleden ta form.

Fiskvandringsleden är i första hand till för att de simsvaga fiskarna ska kunna ta sig mellan Mälaren och Saltsjön. Med simsvaga fiskar menas de som inte hoppar, exempelvis ål, mört och abborre.

Just nu bygger vi upp botten och jobbar med grundberedning, cirka två meter under vattenytan på andra sidan väggarna och sponten.

Kanalen har fyllts upp med stenkross och inom kort gjuts en tätkaka ovanpå. Sedan gjuts formen för själva fiskvandringsleden och de prefabricerade delarna, som just nu ligger vid Munkbrokajen, läggs på plats bredvid och dockas ihop.⁠

Kanalen inreds sedan med sten och betongslitsar för att skapa ett lugnare vattenflöde och skapa platser där fiskarna kan stanna och vila. Till sist överdäckas fiskvandringsleden och ovapå blir en del av Norra Slusskajen. Förhoppningen är att vi kan sätta en fisk-tv på Kornhamnstorg, där du kommer att kunna kika på fiskarna som simmar förbi.

Gamla Nils Ericsons sluss har torrlagts och delvis fyllts med grus. Klicka på bilden för att förstora den.


Kanalen kommer så småningom att däckas över av Norra Slusskajen. Klicka på bilden för att förstora den.

Två delar av fiskvandringsvägen har gjutits i förväg och ligger nu vid Munkbrokajen. Klicka på bilden för att förstora den.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad