Hur går det med arbetena i Norra Stationsparken?

Framåt! Även om det är svårt att se när snön ligger som ett täcke på marken.

Hela hösten har det jobbats intensivt med ledningsarbeten och stensättning på Södra Hagaesplanaden. Här ligger nu naturstenshällar, som från husfasaderna sömlöst övergår i (det som ska bli) parken och bildar ett gångfartsområde. Sittbänkar och belysningsfundament är på plats, liksom stor del av planteringarna.

Gropar för förankring

Nu pågår arbete med grundläggningen för olika lekredskap, vilket kräver stabil djupgående förankring, samt ledningsarbeten, tillexempel vatten- och avloppsledningar och anslutningar till sopsugspapperskorgarna. Längst öster ut i det som ska bli Norra Stationsparken, pågår ledningsarbeten och uppfyllnad till färdig marknivå. Det arbetas på flera ytor i parken parallellt under 2023 och till hösten börjar vi se planteringar och lekutrustningar komma på plats. Träden planteras under senhösten och våren 2024.

– Vi vet att parken är efterlängtad och vi och vår entreprenör jobbar på för att hålla tidsplanen. Det kommer att bli en innehållsrik park, säger Stefan Granlund, byggprojektledare Stockholms stad.

Snö och kyla sinkar byggarna

Visst är det vackert med snön och kul för alla pulkaåkare och vintersportare. Men för byggnadsarbetarna innebär det merjobb i form av snöskottning, att behöva täcka in material eller i vissa fall bygga väderskydd för att kunna arbeta. Och vissa moment kan helt enkelt inte göras när det är för många minusgrader eller för mycket snö. Än så länge ser dock tidplanen för parken ut att hålla.

Byggskeden, tidplan för Norra Stationsparken

Området

Uppdaterad