Nytt minitorg med återanvänd natursten

I hörnet Dalagatan och Norra Stationsgatan har Hagastaden fått en ny liten torgplats. Här var förut bara en stensatt yta med några parkeringsplatser. Det lilla torget har tillkommit i och med bygget av kvarteret Mitokondrien, ett av områdets minsta kvarter.

I våras började torget byggas och nu står det färdigt. Här finns nu en träbeklädd sittbänk, cykelställ och planteringar, och vi har återanvänt både smågatsten och naturstenshällarna av granit, som låg här innan ombyggnaden. Platsen har blivit ett område som bland annat innebär att bilar endast får passera i låg hastighet. Och det finns plats för uteservering.

Att skapa liv och rörelse och öka utbudet av service längs Norra Stationsgatan är syftet med tillkomsten av det lilla kvarteret Mitokondrien. Den befintliga bebyggelsen längs med Norra Stationsgatan södra sida karaktäriseras idag främst av stängda fasader och garageinfarter även om fastighetsägarna i flera fall planerar att utveckla fastigheterna.

-Torget är en liten plats, men nu har vi fyllt den med ett innehåll som vi tror att du som bor eller arbetar i Hagastaden kommer att uppskatta, säger Haval Latif Ali, ansvarig byggprojektledare exploateringskontoret Stockholm stad.

Just nu täcks marken av snö och temperaturen inbjuder inte till att slå sig ner. Men välkommen i vår och njut av hybridmagnolia och krokus i den lilla planteringen! Då ska även restaurangen vara öppen (planeras öppna februari) och drivas av en krögarduo med erfarenhet från flertalet stockholmskrogar. Restaurangbyggnaden är i två plan och har plats för cirka 70 gäster. Det är Humlegården fastigheter som äger kvarteret, läs mer på deras webbplats

Krögarduo intar Humlegårdens nya fastighet, Humlegårdens fastigheters webbplats

Fotona är tagna vid en förhandsvisning av kvarteret innan snön lade sig.

Interiörbild stort liggande fönster upptar hela huset gavel, person i mörka kläder mitt i bild.
José Cornejo de Loyola från Humlegården berättar om byggnaden.
Exteriör grupp med människor i byggarbetskläder vid den svarta fasaden
Delar ur projektorganisationen Hagastaden fick en förhandstitt på byggnaden.
Svart fasad, stående fönster och limträbalkar
Svarttonad träfasad.
Interiörbild tjocka limträbalkar utgör väggar och tak.
Limträbalkar, korkbeklädda väggar och slipat betonggolv och är de dominerande materialen invändigt.

Uppdaterad