Arkitekter och ingenjörer lär sig svenska i Norra Djurgårdsstaden

Norra Djurgårdsstaden tar emot tusentals studiebesökare varje år. En grupp som återkommer är arkitekter och ingenjörer som lär sig svenska och besöker stadsdelen som en del i undervisningen. Lärande av ord och begrepp inom yrket är en av vinsterna med besöken.

– Jag älskar Stockholm! Jag har alltid velat bo här, säger Viktoria, som är inredningsarkitekt och som flyttade till Sverige i somras.

Hon är del av den grupp som besöker Norra Djurgårdsstaden från kursen på SIFA, Stockholms intensivsvenska för akademiker. Dagens grupp är arkitekter och ingenjörer: yrkesmänniskor som vill jobba i Stockholm.

– Vi har många besök från yrkeshögskolor. De som kommer från SIFA har olika grader av språkförståelse, säger Camilla Edvinsson, kommunikatör på besöksverksamheten på Stockholms stads exploateringskontor.

Camilla Edvinsson har koll på hur hon ska anpassa språknivå och talhastighet för den här gruppen när hon berättar och visar runt i Norra Djurgårdsstaden.

– Utöver frågor om planering och hållbarhet har de ofta frågor om hur det funkar i Sverige. Vilka branschord behöver man ha med sig? Eller enkla tips som kan vara bra i vardagen, berättar Camilla Edvinsson.

Mångårigt samarbete med SIFA

SIFA har funnits sedan 2006 och ger kurser i svenska för akademiker, indelade i olika typer av yrkeskompetens. För att få delta i kursen krävs yrkesexamen och helst också arbetslivserfarenhet inom yrket, att man talar engelska på hög nivå samt varit i Sverige i högst två-tre år.

– Den här gruppen läser svenska på samma nivå som en åttondeklass. Under kursen besöker vi stadsutvecklingsprojekt som Norra Djurgårdsstaden, Hammarby Sjöstad och Slussen. Vi har haft ett samarbete med exploateringskontoret kring detta i sex år, säger Barbro Johansson, lärare i svenska för invandrare på SIFA.

Camilla Edvinsson börjar rundvandringen med att introducera projektet vid en stor modell av Norra Djurgårdsstaden, där hon går igenom hela stadsdelen för de uppmärksamma besökarna: förklarar detaljplaner, 5-minutersstaden, masshantering, med mera. När hon berättar om markrening i området lutar sig alla intresserat fram över modellen.

En av dem som ställer flest frågor vid modellen är Felix. Han har varit i Sverige i ett år och har redan arbetat på arkitektkontor i Stockholm.

– Det går att jobba på engelska, men för att kunna specialisera mig mer och få större uppdrag behöver jag kunna svenska.

Biologisk mångfald och grönstrukturen intresserar

Vi lämnar modellen och går vidare ut i området i krispiga minus fem grader. Camilla Edvinsson visar den skiftande arkitekturen och berättar om alla lösningar för en smart och hållbar stad. Särskilt grodtunneln under Jaktgatan och stråken för insekter och djur skapar intresse.

– Den här eken ser inte så vacker ut, men den har bevarats av biologiska skäl, säger Camilla Edvinsson. Här landar insekter på sin väg mellan grönområdena. Det sitter på perfekt avstånd från de olika landningsplatserna.

– Det här tycker jag var intressant: beslutet att prioritera biodiversitet och integrera träd och växter i planeringen så att fåglar och insekter enkelt kan flytta mellan den ena och andra sidan av Norra Djurgårdsstaden, kommenterar en av deltagarna.

Kylan börjar bita sig in i jackor och vinterskor, men Ali insisterar på att det inte är kallt. Han är teknisk ingenjör och har tidigare arbetat med vindturbiner. Alis fru studerar på KTH och paret planerar att stanna i Sverige.

– Det är mitt drömjobb att arbeta med grön el, säger Ali.

Stadsutveckling på svenska

På rundvandringen uppstår många tillfällen att förklara vad ord och begrepp betyder, som grönytefaktor, förtätning och skillnaden på lekpark och parklek.

– Barbro arbetar med en svensk ordlista för arkitekter och samhällsplanerare, för att underlätta att kunna använda rätt vokabulär när man söker jobb, berättar Camilla Edvinsson.

Målet på SIFA är att alla ska få arbete och det får också många som går kursen för arkitekter och ingenjörer.

Vandringen avslutas vid busshållplatsen på Bobergsskolan.

– Camillas kunskap och entusiasm gör att eleverna känner sig upplyfta och delaktiga i hur Stockholm utvecklas, säger läraren Barbro Johansson.

FAKTA

  • 4 250 studiebesökare i 220 grupper besökte Norra Djurgårdsstaden 2022. Merparten är andra städer, kommuner och högskolestudenter.
  • Fler än 50 000 studiebesökare från över än 120 länder har besökt stadsutvecklingsprojektet sedan 2010.

Vill du också besöka Norra Djurgårdsstaden? På länken nedan kan du anmäla din grupp för studiebesök.

Välkommen att boka ditt studiebesök

Camilla Edvinsson, kommunikatör på besöksverksamheten på Stockholms stads exploateringskontor.
Norra Djurgårdsstaden tar emot tusentals studiebesökare varje år. En grupp som återkommer är arkitekter och ingenjörer som lär sig svenska och besöker stadsdelen som en del i undervisningen.
Rundvandringen börjar med att introducera projektet vid en stor modell av Norra Djurgårdsstaden.

Uppdaterad