Vad händer när Mälarens vattenstånd stiger?

Krönet av en avbördningslucka syns ovanför vattenytan på vattenområdet vid Slussen.
Södra avbördningskanalen. Foto: Lenanrt Johansson, Stockholms stad

Under januari 2023 har vattenståndet i Mälaren stigit. Det beror både på nederbörd och snö som smält. För att säkra Mälardalen och viktig infrastruktur från att översvämmas behöver vatten tappas ut från Mälaren till Saltsjön.

Mälarens vattenstånd kan regleras på fyra olika platser; Slussen, Norrström, Hammarbyslussen och Södertälje. Stockholms Hamn sköter regleringen av Mälaren. Det finns en tappningsordning som reglerar i vilken ordning avtappning sker. I dagsläget öppnar man först i Norrström sedan Hammarbyslussen, Victoriaslussen och sist Södertälje.

Senaste tiden har vatten tappats ut i Norrström och Hammarbyslussen. Eftersom att vattnet fortsätter stiga kommer den södra avbördningsluckan i Victoriaslussen öppnas torsdag den 19 januari. Trots att vattenanläggningen inte är färdigbyggd kan avbördning ändå ske i mindre skala här. I enlighet med nuvarande reglering kan 220 kubikmeter vatten/sekund släppas ut. När anläggningen är färdigbyggd träder en ny reglering i kraft och då kan hela kapaciteten på 1400 kubikmeter/sekund utnyttjas.

Beroende på nederbörd är det svårt att avgöra hur länge avbördningen behöver pågå i Victoriaslussen. Man räknar med några dagar upp till en vecka.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad