Två av tre positiva till Hagastaden visar attitydundersökning

Projekt Hagastaden undersöker vartannat år vad stockholmarna tycker om utvecklingen av området. Årets resultat visar att två tredjedelar av de tillfrågade är positiva till projektet och att den yngre ålderskategorin gärna informerar sig via sociala medier.

- Det är roligt att se att så pass många närboende är positiva till Hagastaden och att en övervägande majoritet vet vart man ska vända sig för att få mer information, säger kommunikationsansvariga Anna Näslund vid exploateringskontoret.

Hela sju av tio angav att de vet vart man ska vända sig för mer information. Bland de 67% som svarat att man är positiv till Hagastaden motiverade många det med att servicen förbättras och att det blir enklare att röra sig mellan Stockholm och Solna.

De negativa 14% lyfter till exempel fram att husen är höga och att det är trångt och blåsigt.

Arkitektur och parker intresserar
- Syftet med att mäta är också att fråga stockholmarna vad de vill veta mer om. Vi ser att frågor om arkitektur och gestaltning liksom områdets kommande parker och offentliga platser kommer högst upp på listan över intressanta ämnen, säger Anna Näslund.

Sociala medier viktigare
Hur informerar man sig då? De i den äldre ålderskategorin använder helst nyhetstidningen och yngre väljer i större utsträckning sociala medier. 43% av dem mellan 30 och 49 år får informationen via Instagram.

- Det är intressant att följa hur sociala medier får allt större betydelse. För oss är det ett snabbt och enkelt sätt att informera om även mindre eller ”nischade” nyheter och kunna få respons och dialog, menar Anna Näslund.

Undersökningen genomfördes 17-30 november 2022, bland boende på Norrmalm som anmält sig till stadens medborgarpanel. 139 personer i olika åldrar svarade, ungefär lika många män som kvinnor. Origo Group har administrerat och genomfört undersökningen. Du hittar resultaten av undersökningen i sin helhet på stadens webbplats ”Stockholm växer”.

Resultat medborgarpanelen dec 2022 - Stockholm växer (vaxer.stockholm)

 

 

Området

Uppdaterad