Nu börjar byggandet av Tenstaterrassen

Nu påbörjar Stockholms stad markarbeten för gator och park och utför ledningsarbeten för nya bostäder på Tenstaterrassen. Stadens inledande arbeten innebär att platsen inhägnas

På Tenstaterrassen kommer 500 bostäder att byggas varav 80 blir vårdbostäder. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18. Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Tenstaterrassen bildar en brygga över E18 som stärker sambanden mellan stadsdelen och friluftslivet på Järvafältet, Järvabadet, den planerade begravningsplatsen och med stadsdelarna i norra Järva.

I början av 2023 genomförs förbesiktningar av de byggnader som ligger i anslutning till de platser där sprängningar kommer att utföras. Syftet med sprängningarna är att förbereda för att lägga ner ledningar i marken och för att bygga en gång- och cykelväg.

Sprängningarna beräknas utföras under vintern 2023. I arbetena ingår också omfattande schakt- och fyllningsarbeten för kommande bostäder. Byggandet av bostadshusen utförs av ByggVesta TT AB och Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB och planeras att påbörjas hösten 2023 och pågå till och med 2027.

Läs mer om projektet här.

Uppdaterad