Vad är på gång i Slussen 2023?

Renderingsbild över nya Munkbrokajen. Vy från Södermalm.
Nya Munkbrokajen öppnar under 2023. Illustration: DBOX/Foster + Partners

När 2023 tar vid fortsätter uppbyggnaden av nya Slussen. Under året ska delar av Munkbrokajen färdigställas och öppnas för allmänheten och överdäckning av tunnelbanan påbörjas. Inne i berget fortsätter det intensiva arbetet med att färdigställa bussterminalen.

Här sammanfattar vi några av årets större händelser i projektet:

Januari-juni

 • Slusskanal del 3 fixeras på sin rätta plats.
  I december bogserades den sista delen av slusskanalen på plats. När kanaldelen ska fixeras handlar det om millimetrar. När arbetet är klart är hela den 160 meter långa nya slusskanalen på plats.

 • Gångbro är klar mellan Lokattens trappor och vänthallen i bussterminalen.
  Arbetet med gångbron påbörjades under hösten 2022. Senare, i samband med öppningen av bussterminalen, kommer bron att tas i bruk.

 • Trafik leds in i västra delen av Stadsgårdstunneln.
  Den västra delen av tunneln, mellan Slussbron och tunnelbanebron, byggs klart och beräknas öppna för trafik under 2023. Det dröjer ytterligare innan T-korsningen mot slitsen i Slussbron öppnas för trafik.

 • Entré Katarinavägen är klar utvändigt.
  I hörnet av Katarinavägen har en ny entré tagit form. Här kommer så småningom resenärer att kunna ta sig till och från den nya bussterminalen och tunnelbanan.

 • Munkbrokajen öppnar för allmänheten.
  Västra delen av kajen byggs färdigt och beräknas öppna till sommaren 2023.

 • Hamnkontoret under Slussbron är färdigbyggt. Byggnation av hamnkontoret påbörjades under hösten 2022. Från kontoret kommer slusskanalen att styras när anläggningen är klar, cirka 2025.

 • Grundläggning för gång- och cykelbron påbörjas.
  Den nya gång- och cykelbron kommer att löpa bredvid tunnelbanebron. Arbeten med brons landfästen har pågått sedan 2022. Nu startar arbete med pålning på sjöbotten.

 • Hissen vid Lokattens trappor är klar.
  Hissen färdigställs men beräknas öppna först när den nya bussterminalen öppnar.

 • En dag på Slussen anordnas 10 juni.
  Projekt Slussens årliga öppet hus. Spara datumet – mer information kommer under våren.

Juli-december

 • Arbete påbörjas med att överdäcka tunnelbanan.
  Här ska stålbalkar läggas på plats för att nya Södermalmstorg ska kunna byggas ovanpå.

 • Katarinahissen tas preliminärt i drift.
  Både hissen och Katarina gångbro har renoverats. De beräknas tas i drift i samband med att Katarinahuset öppnar igen.

 • Arbeten med terrazzogolv i bussterminalen startar. Arbetet med golvet i vänthallen har pågått sedan hösten 2022. Det översta lagret blir ett terrazzogolv, formgivet av konstnären Gunilla Klingberg.

 • Den norra avbördningsluckan monteras.
  När den södra avbördningskanalen togs i drift påbörjades byggnation av den norra kanalen. Den avbördninglucka som har vilat under Slussbron sedan en tid tillbaka, ska nu sänkas ner och installeras.

 • Bro för Saltsjöbanan byggs.
  Ovanför infartsrampen till den nya bussterminalen, intill Stadsgårdsleden, byggs en bro där Saltsjöbanan ska gå framöver. Saltsjöbanan återläggs efter att den nya trafiklösningen i Slussen är klar.

 • Fiskvandringsleden är färdigbyggd.
  Leden tas i drift först när byggarbetena blivit färre och vattenområdet bedöms vara tryggt för fiskar.

 • Bjälklag gjuts över tunnelbanebron.
  Efter att tunnelbanan har överdäckats med stålbalkar ska bjälklag gjutas. Ovanpå blir nya Södermalmstorg.

Och mer än så är på gång. Följ projektets utveckling här på webben, på vårt Instagram @projektslussen och i vårt veckobrev. Skicka ett mejl till slussen@stockholm.se för att prenumerera på veckobrevet.

I Slussenrummet, utställningslokalen på Södermalmstorg 4, finns mer intressant information om projektet så som filmer, en trämodell av nya Slussen och nya Slussen i VR. Välkommen!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad