Användning av hållbart trä i utomhuskonstruktioner – funktion, etik, miljö- och klimatpåverkan

Man och kvinna som går. Hus på båda sidor och till höger en gräsmatta

Vilka hållbarhetskrav ställer Norra Djurgårdsstaden på trä, hur har det förändrats över tid och vilka aspekter behöver tas hänsyn till vid val av trämaterial? Torsdag den 9 mars bjuder vi in till årets första lunchseminarium, med temat trä i platsbyggda utomhuskonstruktioner.

Trä har många goda och varierande egenskaper beroende på trädslag och ursprung. Men att välja "rätt" trä i utomhusmiljöer är något av en utmaning, då det är många faktorer att ta hänsyn till. Träkonstruktionerna kommer att vara utsatta för regn, snö, is, vatten, sol och nötning såsom sandning och snöröjningsmaskiner som ställer särskilda funktionskrav för lång livslängd. Behandling av trä för att klara denna typ av slitage har under lång tid inneburit tillsatser av miljö- och hälsoskadliga kemikalier. Skogsbruk är förenat med etiska och miljömässiga risker och har en klimatpåverkan.

För att kunna göra hållbara val har Norra Djurgårdsstaden arbetat systematiskt med att utreda trä ur ett flertal olika perspektiv: funktion, kemiskt innehåll, klimatpåverkan, livscykelkostnad och hållbart skogsbruk. Slutsatserna från dessa olika utredningar presenteras under detta lunchseminarium.

I seminariet deltar:

  • Christina Salmhofer, hållbarhetsstrateg, exploateringskontoret Stockholms stad
  • Jenny Fäldt, projektledare, kemikaliecentrum, miljöförvaltningen Stockholms stad
  • Rune Ziethen, forskare, Rise
  • Maria Lennartsson, FoU-ansvarig, exploateringskontoret Stockholms stad

Modererar gör Anna Ågren, projektledare för kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret. 

  • När: torsdag 9 mars
  • Tid: 12.00-13.00
  • Plats: Seminariet sänds online

Anmäl dig här

Varmt välkommen!

Uppdaterad