Ceremonibyggnaden tar form på Järva

Ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats tar form. Bilden visar arbetet på plats den 15 december 2022 när det var 15 grader kallt. Foto: Johan Olsson
Ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats tar form. Bilden visar arbetet på plats den 15 december 2022 när det var 15 grader kallt. Foto: Johan Olsson

Nu börjar ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats ta form. Projektet har även börjat gjuta den stora trappan bakom ceremonibyggnaden och arbete pågår med ekonomibyggnaderna i västra delen av området.

Ceremonibyggnaden på Järva begravningsplats kommer rymma 100 personer och vara öppen för alla, oavsett tro eller livsåskådning. Delar av fasaden kommer att kläs in med trä och byggnaden kommer vara 10 meter hög.

Trappan byggs på plats

Bakom byggnaden ska det finnas en trappa som leder upp till en väg som byggs längs Granholmstoppen. Trappan kommer ha sju sektioner och första avsatsen är redan gjuten. Projektet räknar med att gjuta en avsats i veckan kommande veckor. Trappan byggs på plats och kommer vara av granit. Vid sidan av trappan kommer det finnas sju avsatser med platsbyggda bänkar i ek.

Ekonomibyggnader i västra delen av området

Parallellt görs arbete med ekonomibyggnaderna i västra delen av området. De består av en huvudbyggnad för medarbetare och två byggnader för maskiner och material. I mitten av januari var stommarna och takstolarna på plats.

Kallmurar ramar in gravöar

På området görs också arbeten med gravöarna som ska ramas in på olika sätt, med staket, träd eller stenläggningar. Vissa gravar kommer omges av så kallade kallmurar. Det är murar där stenblock läggs på varandra utan fogar eller murbruk. Kallmurarna är en del av de så kallade ha-ha-dikena, diken runt gravöarna som skapar en känsla av öppenhet.

Första bron på plats

I den nordöstra delen av området kommer det finnas två broar vid den norra våtmarken. Den första bron är placerad vid utloppet mot diket som leder till Igelbäcken. Den bron kom på plats i december. I februari levereras den andra bron. Den ska placeras längre söderut och vara en del av en gångväg som byggts i området.

Två minneslundar byggs

Öster om ceremonibyggnaden skapas en minneslund bland träden på kullen. Snart börjar bygget av en tillgänglighetsanpassad stig upp mot den kommande minneslunden. Området har hägnats in för att skydda allmänheten och de som arbetar på platsen. Det kommer också finnas en minneslund i den södra delen av området. Den ska ligga väster om den södra våtmarken.

Begravningsplatsen ska tas i bruk 2024

Under hela 2023 kommer det ske ett omfattande arbete på platsen. Förutom byggnaderna och inramningarna av gravöarna kommer det planteras träd, buskar och växter. Begravningsplatsen ska tas i bruk 2024.

Drönarbilder

Drönarbilder på områdena från oktober 2022.

Vissa av gravkvarteren byggs som cirklar. Dessa tre ska omringas av pelarpoppelträd som kommer planteras hösten 2023. Foto: Lennart Johansson
Vissa av gravkvarteren byggs som cirklar. Dessa tre ska omringas av pelarpoppelträd som kommer planteras hösten 2023. Foto: Lennart Johansson
Gångvägen mellan södra och norra våtmarken. I våtmarkerna har projektet lagt ned växtöar för att skynda på den biologiska reningen av vattnet. Till vänster syns vattentornet i Tensta. Foto: Lennart Johansson
Gångvägen mellan södra och norra våtmarken. I våtmarkerna har projektet lagt ned växtöar för att skynda på den biologiska reningen av vattnet. Till vänster syns vattentornet i Tensta. Foto: Lennart Johansson
Platsen för ekonomibyggnaden fotograferad i oktober 2022. Foto: Lennart Johansson
Platsen för ekonomibyggnaden fotograferad i oktober 2022. Foto: Lennart Johansson

Läs mer om Järva begravningsplats

Uppdaterad