Dialog med kvinnor för bättre utemiljöer

Under slutet av 2022 genomfördes dialoger i Husby om socialt värdeskapande i projektet om nya bostäder vid Hanstavägen. Syftet är att förstå vilka behov och önskemål som finns lokalt när nya parker och naturområden utvecklas i området.

Målet är en trygg och jämställd stad med fokus på kvinnor och unga tjejer. Dialogen var riktad till flickor, kvinnor och icke-binära personer i olika åldrar samt kvinnor med barn boende i området. Den genomfördes bland annat dialogpromenader kallade walk and talk, barnvagnspromenader och öppet hus med kafé som anordnar träffar för de som vill sy. Dialogarbetet har gett idéer och förslag om områdets utformning när nya bostäder byggs.

Joakim Norell är projektledare på exploateringskontoret.

– Från stadens sida berättade vi om kommande planer och ställde frågor som "vad skulle få er att känna er trygga?", "vad saknar ni här i dagsläget", "om ni skulle gå på promenad här med era barn, vad skulle ni behöva?".

Kvinnornas input är värdefull för den fortsatta planeringen och utgör en del av alla de utredningar och inventeringar som görs kring ett område och specifika platser, menar han.

– Vi brukar säga att är det anpassat efter tjejers önskemål så blir det automatiskt bra för alla.

Inom de närmsta åren ska områdena längs Hanstavägen mellan Husby och Kista kopplas ihop. Staden planerar för 2 000 bostäder på Kistasidan och 900 längs delar av Hanstavägen på Husbysidan samt förskolor, kultur- och verksamhetslokaler, torg, mindre butiker, stråk och parker.

Läs en sammanställning av dialogen här.

Uppdaterad