Fiskar får designad väg genom Slussen

Fiskvandringsled modellerad med stenar och en mindre mängd vatten.
Fiskvandringsleden inredd med stenar, och fylld med en mindre mängd vatten. Foto: Lennart Johansson

Här på Slussen skapar vi inte bara nya mötesplatser och god framkomlighet för människor, här får även fiskar en egen passage som ska gynna den biologiska mångfalden.

I Slussens nya vattenanläggning håller en fiskvandringsled på att inredas. Den nya passagen som öppnas kommer att möjliggöra fiskvandring på en plats som varit stängd i över 350 år. Att flytta sig mellan olika områden är en naturlig del av livet för många fiskarter, när de vandrar från sina uppväxtområden till sina lekområden för att fortplanta sig. När människan byggt igen olika vattendrag har det hindrat fiskarter från att passera. För att skydda fiskarna och främja miljön kan vattendrag återställas, eller som här på Slussen öppna upp en fiskvandringsled.

Det är i Nils Ericsons gamla sluss, intill Norra Slusskajen, som leden tar form. Den inreds med stenar från Brunkebergsåsen och Gustav Vasas försvarsmur, vilka är stenar som har grävts upp under projektets gång och nu kan återanvändas. Fiskvandringsleden kommer att överdäckas och bli en del av Norra Slusskajen.

Fiskvandringsledens primära syfte är att möjliggöra passage mellan Mälaren och Saltsjön för simsvaga fiskar. Det är fiskar som inte hoppar, vilket i stort sett är alla arter utom lax och havsöring. Genom att bygga den här leden hoppas vi att arter som till exempel ål, mört och abborre återigen ska kunna passera här. Leden är utformad av experter för att efterlikna en så naturtrogen miljö som möjligt. Vattenströmningen behöver vara ganska lugn och stenar i olika storlekar placeras med omsorg. Designen är viktig för att skapa platser där fiskarna kan vila.

Fiskarna kan passera här året runt och bedömningen är att vår nya fiskvandringsled ska gynna både fiskeintressen och den biologiska mångfalden. Förhoppningen är att artrikedomen i Mälaren ska öka. Vi vet förstås ännu inte om fiskarna kommer att hitta till den här leden. Därför monteras en fiskräknare med monitor i inloppet, som hjälper utsedda kontrollanter att hålla koll på vilka fiskarter som passerar, när de passerar men också hur många fiskar som passerar här.

För alla oss som är nyfikna på hur det går för fiskarna, kan fiskvandringen följas direkt via den fisk-tv som ska sättas upp intill kajen. Här kommer du så småningom att kunna följa fiskarnas vandring mellan Saltsjön och Mälaren från första parkett!

Bilder

Tvådelad bild: till vänster pågår gjutning av bottenplatta i gamla Nils Ericons sluss/fiskvandringsleden. Till höger har sandliknande material lagts på botten.
1. Gjutning av bottenplatta 2. Tätning med sandliknande material.
Tvådelad bild: till vänster har botten av fiskvandringsleden modellerats med lutning från sidorna in mot mitten. Till höger har stenar lagts ut på hela botten och upp mot kanterna.
1. Modellering av rännan 2. Utläggning av stenpäls
Fiskvandringsleden inredd med stenar och i mitten fylld med en mindre mängd vatten.
Vi testar att fylla en mindre mängd vatten i leden. Foto: Lennart Johansson
Tvådelad bild: tillvänster armering för balkar över fiskvandringsleden. Till höger ligger proimärbalkar över leden för att förbereda för överdäckning.
1. Armering för gjutning av balkar. Ovanpå balkarna blir en del av vattentorget. 2. Primärbalkar för förberedning av överdäckning/utbyggnad av Norra slusskajen.
Illustration av fiskvandringsleden vid Slussen. Grön pil visar vattnets riktning och röd pil visar simriktning för fiskar.
Illustration av fiskvandringsleden med riktningar. Illustration: ELU

Snabbfakta

Längd: cirka 100 meter
Bredd: 7,5 meter
Expertmyndighet: Länsstyrelsen i Västernorrland
Bakgrund: Byggnationen av fiskvandringsleden har tagit hänsyn till Slussens miljödom
Mer om Slussens miljödom

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad