Vad händer under väderskydden på Hagaplan?

 Inifrån väderskydd i plast, stenhällar, sand ligger ovanpå. Ritning visar ett tumavtryck, bredvid en röd klubba och värmefläkt.
Naturstenshällarna passas på plats, enligt ritningen, med hjälp av gummiklubba. Fogsanden sopas ner i springorna. För att få lika stort mellanrum mellan alla hällarna, används små distanser.

Snö och februarikyla hindrar inte finplaneringen på Hagaplan. Under väderskydden pågår spännande arbeten och snart ser vi hela tumavtrycket som avtecknar sig i stenbeläggningen. Till sommaren ska den här delen av torget vara klart.

Är det Sveriges största pågående pussel? En stor del av torgets yta får ett mönster i form av ett fingeravtryck. Mönstret åstadkoms med hjälp av hällarnas färgskiftningar men också formen.

Gobo ger ljus
Belysning är en viktig del av torgets utformning, en genomtänkt belysning bidrar till rumsuppfattning, estetik och trygghet. Här i bildgalleriet är två exempel:

illustration kvällstid, strålkastare lyser upp en mur och en cykelbana med blått respektive ljusgult ljus.
En så kallad ”Gobo-strålkastare” kommer att ge sken av rinnande vatten i vattentrappan, även de tider på året när vattnet är avstängt. En Gobo kallas en plåt som bearbetats för att släppa igenom ljus som bildar en figur eller ett mönster där strålkastaren i vilken den placerats, träffar en yta. Fast ljus kommer belysa cykelbanan som korsar torget, (det gula ljuset).
Illustration, kväll, visar hur belysningen i sittgradängen kommer se ut när det är mörkt.
Släpljus monteras längs den stora sittgradängens kanter. Det blir vackert, men framförallt finns belysningen där för att vi ska se sittmöbelns former och hjälpa oss att inte trampa snett.


Kallmur tar ner höjden
Betongmuren får en påklädnad av skiffer, lagd som en traditionell kallmur. Det innebär att inget bindemedel eller fog används när man lägger stenarna. Vatten kommer att flöda ovanpå och längs muren, som utgör ena sidan av den 36 meter långa vattentrappan. Muren tar även upp höjdskillnaden i denna del av torget.

Stenläggare vid stenmur, står i ett väderskydd av plas, träreglar håller upp tälet.
Stenläggarna Mattias (i bild) och Piotr lägger stenmuren.
Stenläggare visar skifferblock, ansiktet dolt av röd hjälm.
Vissa block behöver kapas lite för att passa in.
Del av mur, betongkant bakom, framför uppmurad
Muren har en böljande form.
Närbild stensättarens verktyg; hammare, klubba och mejsel
Man får vara lätt på hand, annars kan skiffer krackelera.
Vy över torget under uppbyggnad, mitt i bild inplastade skjul.
Mycket aktivitet på olika håll på torget. Ser du väderskyddstältet? Här byggs kallmuren upp.
Visionsbild vattentrappan, hus i bakgrunden, träd och människor på torget.
Ungefär så här kommer vattentrappan se ut, visionsbild.

 

Vart tar vattnet vägen?

När det regnar på torget Hagaplan kommer vattnet rinna ner i underliggande rännor.

Rännorna leder till planteringarna och vattnar på så sätt träd, buskar och annan växlighet. Överflödigt vatten rinner vidare till ett underliggande dagvattenmagasin, där det renas genom sedimentering och så småningom leds ut i Brunnsviken.

gul slang ligger på marken vid en ränna, svart asfalt.
Så här ser det under naturstenshällarna, här anläggs en av vattenrännorna.
Grodperspektiv, stenbelagd yta, galler över vattenrännan i fokus.
Det sluttar svagt in mot vattenrännan, här samlas vattnet upp och leds vidare.

Området

Uppdaterad