Hagastadens Life-science inriktning – är vi på rätt spår?

Hagastaden växer fram och utvecklingen syns tydligt på ytan med nya bostäder, restauranger och kontor som fyller utrymmet kring Karolinska sjukhuset sedan första spadtaget togs 2010. Det gamla stationsområdet skulle omvandlas till ett världsledande kluster för Life-science, alltså vetenskaperna för att främja liv och hälsa. Det slogs fast i ett gemensamt visionsdokument undertecknat av flera nyckelaktörer 2007. Men vad har faktiskt hänt sedan dess?

Utbyggnaden av Hagastaden har passerat halvtid och vissa etableringar är lätta att se som nya sjukhus, men har området lockat till sig den bransch som man ville skulle hitta hit? För att bland annat jobba med den frågan skapades stiftelsen Stockholm Science City 1990 och vd Ylva Williams sammanfattar utvecklingen i Hagastaden såhär:

När Norra Stationsområdet påbörjade sin omvandling var intresset från life science-företag att etablera sig relativt svalt. Idag har utvecklingen kommit halvvägs och intresset från life science-företag att etablera sig just här har ökat enormt. Globala företag som Astra Zeneca, Pfizer, MSD och Bayer har valt att etablera sig här, tillsammans med små innovativa start ups som i många fall har sitt ursprung i forskning från universiteten. Idag samsas 140 företag och andra life science-aktörer i Hagastaden på en yta ungefär tre gånger Gamla Stan.

Branschen söker samarbete
Utvecklingen har alltså gått åt det håll som man önskade och föresatte sig när visionen sattes på pränt. Finns det några förklaringar till att det blivit just så?

– För 10–20 år sedan arbetade de stora globala läkemedelsbolagen isolerat med fokus på att samla all kompetens internt. Man samarbetade sällan med andra företag. Sedan skedde något; man insåg att all kunskap inte alltid finns ”in house” utan också hos andra organisationer. Idag ser man sig mer som en del i ett ”ekosystem” – man ser sin egen organisation som en del av ett större sammanhang där man drar nytta av varandra. Här i Hagastaden erbjuds man precis de möjligheterna till samarbete och dessutom en plats med bra serviceutbud och goda transportmöjligheter. Det måste finnas platser där aktörerna kan mötas i både organiserade former och spontana, därför är det viktigt att det finns mötesrum och konferensanläggningar men även caféer och restauranger. En viktig komponent är närhet, det måste vara lätt att träffas.

Stabil grund ger positiv spiral
Hur ser du på framtiden då – kommer den goda utvecklingen att kunna hålla i sig?

– Ja det tror jag absolut. I Hagastaden finns den starka grunden med Karolinska Institutet, Karolinska universitetssjukhuset, St Eriks ögonsjukhus, och inom gångavstånd finns både KTH och Stockholms universitet. Närheten till forskning och andra företag i branschen är viktiga i valet av var ett företag ska bedriva sin verksamhet för att bäst få tillgång till rätt kompentens och nå sin affärsnytta. Man vill vara där andra är helt enkelt och det ser vi tydligt nu i Hagastaden, avslutar Ylva Williams.

Faktaruta:
Till life science-branschen räknas företag inom biomedicin, bioteknik, medicinteknik och läkemedelsutveckling och -tillverkning, inklusive specialiserade underleverantörer och konsulter. Hit räknas även företag som arbetar med utveckling av diagnostik och behandlingsmetoder samt företag som tar fram produkter och tjänster kopplat till e-hälsa.

* källa Swelife

SSCI - är en icke vinstdrivande stiftelse som grundades 1990. Sedan 2009 syftar verksamheten till att utveckla stadsdelen Hagastaden med omgivning till ett världsledande centrum inom life science. Detta sker i samverkan med alla de intressenter och aktörer som arbetar med utvecklingen av Hagastaden.Grundlades av Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet, Handelshögskolan samt de privata stiftelserna Göran Gustafssons stiftelse, Axel och Margaret Ax-son Johnsons stiftelse och Kjell och Märta Beijers stiftelse.

Idag finansieras verksamheten av KI, KTH, SU, Stockholms stad och Region Stockholm.

SSCI web

Området

Uppdaterad