Temautställning: Barn och ungdomar vid Slussen

Lila bakgrund med vit text: Temautställning barn och ungdomar vid Slussen

Under våren fokuserar vi på barnen. I Slussenrummet kommer vi den 13 mars öppna en temautställning med fokus på den barnkonsekvensanalys som gjordes i projektet 2013. Syftet med att göra en barnkonsekvensanalys av Slussen var att få ett underlag för att utveckla nya Slussen till att bli ännu bättre för barn och ungdomar.

Vad är en barnkonsekvensanalys?

Barnkonsekvensanalys är en arbetsmetod för att utreda och synliggöra ett barns bästa, en grupp barns bästa eller barns bästa i allmänhet när det gäller en specifik åtgärd eller frågeställning.

En barnkonsekvensanalys ska:

  • synliggöra barnets bästa
  • utgå från rättigheterna i barnkonventionen
  • samla in barnets synpunkter
  • ge en motivering för barnets bästa
  • ge förslag på kompenserande åtgärder

Utställning i Slussenrummet

Mellan den 13 mars och 16 april har vi en utställning med temat Barn och ungdomar vid Slussen.

Vad är Stockholms stads fokusområden och prioriterade frågor i arbetet att uppfylla kraven kring barnkonventionen? Vad är en barnkonsekvensanalys? Hur ser Slussens barnkonsekvensanalys ut och vilka förslag på åtgärder gavs?

För barnen har vi under vecka 14 och 15 en pysselbänk med material till att skapa en egen version av Katarinaparken. Det kommer även att finnas två tittskåp, med fokus Slussen, som inspiration. Kom och kika, prata och fråga om barnkonsekvensanalysen.

Vi har öppet måndag-torsdag 11-17, fredag 11-16, lördag 11-15.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad