Vattengasverket i Norra Djurgårdsstaden omvandlas till konsthall och restaurang

Vattengasverket i Norra Djurgårdsstaden markanvisas till AB Industricentralen för att innehålla konsthall, konferens och restaurang. Beslut tas i exploateringsnämnden den 23 mars. Den befintliga byggnaden är cirka 1 500 kvadratmeter stor och ska kompletteras med en ny byggnad om 375 kvadratmeter. Byggnaden har ett vattennära läge i delprojektet Kolkajen. Vattengasverket har ett stort kulturhistoriskt värde och är en del av det tidigare Värtagasverket.

Markanvisningstävlingen för Vattengasverket är genomförd och anbuden och de byggnadstekniska förutsättningarna har utvärderats. Av de fem anbuden innehöll AB Industricentralens förslag de kvalitéer som på bästa sätt uppfyller stadens uppsatta mål för Vattengasverkets funktion i området. AB Industricentralen har tillsammans med Karolina Keyzers arkitektkontor OKK+ lämnat ett förslag under namnet Skulpturhuset.

- Skulpturhuset kommer att innehålla restaurang och konsthall, med tillhörande auditorium och konferens. Med sina nya publika verksamheter, och med sitt läge vid vattnet blir byggnaden en naturlig mittpunkt i det framtida Kolkajen. Byggnaden är en viktig bärare av Gasverkets kulturhistoriska arv och den tekniska produktionsanläggningen kommer att bevaras så att dess historia blir läsbar, säger Carl Hirsch, VD på AB Industricentralen.

- Vi är glada att Vattengasverket får ett innehåll med både kultur och restaurangverksamhet. AB Industricentralen har unika möjlighet att göra Vattengasverkets vackra tegelbyggnad till en mötesplats, säger Staffan Lorentz, projektchef i Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stad.

Om Kolkajen

Kolkajen är omgärdat av vatten och ligger utmed Husarviken och Lilla Värtan och gränsar till Gasverket i Hjorthagen. Det blir en destination med utomhusbad, kajstråk, bryggor, parker och torg. På andra sidan Husarviken ligger Nationalstadsparken med sina stora grönområden.

Inom projektet planeras det för cirka 1 300 nya bostäder varav 40 är flytande studentlägenheter, 2 förskolor och cirka 10 000 kvadratmeter kommersiella ytor som möjliggör för restauranger, caféer och butiker.

Byggstart för de första kvarteren i Kolkajen planeras till 2029. Vattengasverket och verksamheterna i huset står klart runt 2030. År 2037 beräknas Kolkajen vara färdigbyggd.

Mer om Kolkajen

Vattengasverket i Norra Djurgårdsstaden markanvisas till AB Industricentralen för att innehålla konsthall, konferens och restaurang. Bild: Karavan

Uppdaterad