Munkbrokajen öppnar

Kaj vid Gamla stan. Till höger om kajen ligger vatten. På kajen rör sig människor. I bakgrunden syns Slussbron vid Slussen.
Visionsbild nya Munkbrokajen. Illustration: White Arkitekter

Fredag den 28 april öppnar nya Munkbrokajen. Det firar vi med att bjuda på glassbåtar!

Öppningen av nya Slussen sker allt eftersom de olika platserna färdigställs. Nästa plats på tur är västra delen av Munkbrokajen – den kaj som löper längs Gamla stan med utsikt mot Södermalmssidan.

Munkbrokajens söderläge bjuder in till vistelse intill Mälaren i anslutning till Gamla stan och Kornhamnstorg. ⁠Här blir ytor för gång, cykel och vila. Mellan gångstråk och cykelbana blir det långsoffor för möjlighet att ta en paus med utsikt över vattnet. ⁠

Kajen har klätts med granit och längs kajen löper ett trädäck av svensk furu. Under nästa år kommer träd och grönska att planteras i de växtbäddar som förberetts.

Delen av kajen närmast Slussbron kommer fortsätta att vara arbetsområde och färdigställas till sommaren 2024, i samband med att vattentorget öppnar.

Öppningsdagen firas

På kajens öppningsdag, fredag den 28 april, firar vi! Klockan 13:00 öppnar Anders Österberg (S), bitr. finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden den nya kajen och efteråt bjuder vi på glassbåtar. Välkommen till Munkbrokajen!

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad