Tenstaterrassen byggstartar på Tensta Vårfestival

På Tensta Vårfestival, den 6 maj 11–16 i Tensta centrum, medverkar exploateringskontoret för att berätta om Tenstaterrassen som nu börjar byggas. Stadsledningskontoret och politiker kommer samtidigt att berättar om satsningen Fokus Järva.

I stadens tält på Tenstagången vid ingången till Tensta centrum visas illustrationer, 3D-modeller och VR-simulationer av Tenstaterrassen och bjuds på fika. I tältet kan du även träffa några av stadens politiker, projektledare och byggaktörerna.

På Tenstaterrassen kommer 500 bostäder att byggas varav 80 blir vårdbostäder. Vid E18:s två tunnelmynningar placeras parkeringshus som även utgör bullerskydd mot E18. Nya gator byggs för att koppla ihop Tenstaterrassen med övriga Tensta och tack vare nya gång- och cykelvägar blir det möjligt att komma direkt från Tensta ut på Järvafältet.

Tenstaterrassen bildar en brygga över E18 som stärker sambanden mellan stadsdelen och friluftslivet på Järvafältet, Järvabadet och med stadsdelarna i norra Järva. Arbetena med att färdigställa bostadshusen beräknas pågå till och med 2027.

Tensta Vårfestival anordnas av Tensta Centrum/Fastpartner. Den riktar sig till alla men med fokus på barn och unga. Aktiviteter kommer att pågå vid Taxingeplan, Tensta konsthall, Tensta centrum, Blå Huset till Tensta simhall, Pilparken och Tensta Träff.

Musik, basket, gitarr, fiol, fotboll, vernissage, dans och andra roliga saker att prova och titta på. Du kan även träffa politiker, föreningar och andra organisationer som är verksamma i Järva.

Medverkande i Tensta Vårfestival:

 • Kulturskolan
 • Fast Partner
 • Hemsö
 • Järva i Samverkan
 • Järva Folkets Park
 • Rädda Barnen
 • Tensta Dansar
 • Tensta Konsthall
 • Tech Tensta
 • Lotta Gahrton Prod
 • Fritid för alla
 • Fryshuset skatenation
 • En frisk generation
 • Drömstort
 • Bromma KFUM
 • Läslandet
 • RF-SISU Stockholm
 • Idrottsförvaltningen
 • Ungdomsgårdar och parklekar
 • Tensta simhall
 • Röda Korset
 • Stadsmissionen
 • Stadsbiblioteket centralt (och Tensta Bibliotek)
 • Xclusive Idrott & Kulturförening
 • Svenska bostäder
 • Familjebostäder
 • Kulturhuset Husby/Vällingby
 • Rinkeby Folkets Hus
 • Clowner utan gränser
 • Kista Sports Club
 • Akanni CC
 • Stockholms stads exploateringskontor

Läs mer om projektet

Uppdaterad