Planering för minskad klimatpåverkan

Hur kan vi i tidiga skeden skapa förutsättningar för ett byggande med lägre klimatpåverkan? Varmt välkommen till vårens andra lunchseminarium tisdagen den 16 maj. Den här gången fokuserar vi på Norra Djurgårdsstadens arbete för att analysera och kartlägga klimatavtrycket för en av projektets detaljplaner, Kolkajen, samt Svenska Bostäders arbete att minska klimatbelastningen av byggnader.

Stockholms stad har som mål att vara klimatpositivt till 2030 och fossilfritt till 2040, och en viktig del för att nå dit är att minska klimatpåverkan från bygg- och anläggningssektorn. I stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden har vi beräknat och analyserat klimatavtrycket för en större detaljplan, Kolkajen. Under webbinariet får vi även ta del Svenska Bostäders erfarenheter då de har tittat närmare på att minska byggnadernas klimatavtryck.

Vi delar med oss av kunskap, erfarenheter, förutsättningar och resultat från arbetet med fokus på hur vi i tidiga skeden kan skapa förutsättningar för ett byggande där vi minskar klimatpåverkan.

I seminariet deltar:

  • Maria Lennartsson, hållbarhetsspecialist Norra Djurgårdsstaden, Stockholms stads exploateringskontoret
  • Luc Pagés, arkitekt och ingenjör, Stockholms stads trafikkontor
  • Klas Bergholtz, hållbarhetsstrateg, Svenska Bostäder
  • Gina Widsing, miljöstrateg, Svenska Bostäder
  • Anton Tornkvist, stadsbyggnadsstrateg, Stockholms stads stadsbyggnadskontor

Modererar gör Anna Ågren, projektledare för kompetensprogram i Norra Djurgårdsstaden på exploateringskontoret.

  • När: tisdag 16 maj
  • Tid: 12.00-13.00
  • Plats: Seminariet sänds online

Anmäl dig här 

Varmt välkommen!

Uppdaterad