Vårbergsvägen har fått laga kraft

Visionsbild Vårbergsvägen i Vårberg och Skärholmen. Bild: Tovatt Architects & Planners

Ett av projekten inom Fokus Skärholmen innebär ungefär 1340 nya bostäder och mycket mer. Förslaget för Vårbergsvägen fick laga kraft 5 april 2023 och stärker sambandet mellan Vårberg och Skärholmen.

Bostäder

Av 1340 nya bostäder kommer cirka 210 bostäder i Stockholmshus och cirka 280 studentlägenheter byggas. Området ligger nära Vårbergs jättar, längs Vårbergsvägen och Svanholmsvägen och omfattar delen mellan Ekholmsvägen och Vårbergs sjukhem.

Utöver bostäder och lokaler för centrumändamål möjliggör planen även bland annat skolor, förskolor, idrott, vård- och omsorgsboenden och nya parker.

Socialt hållbar stadsutveckling

Vårbergsvägen blir en mer stadsmässig gata och en mer allsidig boendemiljö där bostäder, publika lokaler och offentliga platser tillsammans skapar förutsättningar för en levande livsmiljö för boende och besökare.

Vårbergs sjukhem bevaras i sin helhet och att det där bland annat medges skolverksamhet, vård och omsorgsboenden. Planen omfattar också en torrdamm för hantering av översvämningar samt skyfall vid  Vårbergs IP.

Grönområden utvecklas, till exempel med nya parken ”Pelousen” och utvecklade parkstråk som sträcker sig från Vårbergstoppen längs gränsen mot Huddinge kommun via Vårbergs IP och Västerholmsparken, och in mot Skärholmens centrum via Perennparken.

Läs mer:

Uppdaterad