Ny bro till Slussen

Tvådelad bild. Till vänster bild på arbetsområde med spont och gjutningsarbete intill Katarinaberget. Till höger illustration av nya bussterminalen. Rosa färg markerar in- och utfartsramp, lila färg markerar var Saltsjöbanan ska gå.
Till vänster: brofundament har börjat gjutas vid in- och utfartsrampen. Till höger: illustration över nya bussterminalen och hur Saltsjöbanan korsar in- och utfartsrampen.

En ny bro har börjat byggas intill Stadsgårdsleden. Bron kommer att gjutas i betong och vara ungefär 70 meter lång. Det är en del av Saltsjöbanans återläggning till Slussen.

När Slussen får en ny bussterminal i Katarinaberget, kommer bussarna från Nacka och Värmdö att köra in i berget via en infartsramp från Stadsgårdsleden. Det är över denna ramp som arbeten med att bygga den nya bron har påbörjats mellan Stadsgårdsleden och bergväggen. Dessa arbeten går att se för dig som passerar på Katarinavägen och Stadsgårdsleden. Bron för Saltsjöbanan beräknas vara klar hösten 2023. Därefter fortsätter färdigställandet av infartsrampen till bussterminalen i det här arbetsområdet.


Den nya bron för Saltsjöbanan byggs inom det gulmarkerade området. Klicka på bilden för att förstora den.

Denna bro är en spännarmerad betongbro, som ska gjutas på plats över rampen. Spännarmering är en teknik som används för att förstärka betongen och göra den mer hållbar genom att lägga till spänning på vajrar innan betongen härdat, vilket ger betongen en större förmåga att stå emot dragkrafter. En spännarmerad bro är en typ av brokonstruktion som ofta används eftersom de är starka, hållbara och kan användas för att stödja tunga belastningar som fordons- eller tågtrafik och kan ha långa spännvidder.

Den kommer att gjutas på fundament som nu håller på att förberedas. För att kunna utföra gjutningen över rampen monteras en ställning i rampen. Ställningen har en portal, så att arbetsbilar hela tiden ska ha tillträde in i berget. Vår bedömning är att dessa arbeten inte ska vara störande för omgivningen.

Innan bron kan gjutas på plats behöver en del förberedelser göras. Marken schaktas på båda sidor om infartsrampen, för att göras redo för brons landfästen. Sedan ska väggar gjutas och det är dessa väggar som blir de landfästen som bron ska läggas på.

Arbeten med bron utförs mellan kl. 07-22 på vardagar. De arbetsmoment som kan vara störande för omgivningen, såsom schaktning och borrning, utförs på dagtid mellan kl. 07-19.

Mer information om Saltsjöbanan

Arbetet med bron över Saltsjöbanan intill Stadsgårdsleden utförs av Projekt Slussen. Övriga arbeten med Saltsjöbanan utförs av Region Stockholm.

Mer information om Saltsjöbanan, Region Stockholms webbplats

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad