Film: Bussterminalens entréer

Arbetsområde i bergrum. Till höger står en gul grävmaskin. Till vänster är en stor öppning med ställningar för gjutning i.
Trappschakt från vänthall mot västra entrén. Foto: Fredrik Arvered

Låt oss berätta om arbetet med entréerna i bussterminalen.

Den nya bussterminalens huvudentré kommer att ligga i den västra delen av terminalen. Här byggs flera våningsplan. Mellanplanet blir en plattform som leder mellan terminalen och Katarinavägen, tunnelbanan, handelsplatsen och Saltsjöbanan. På bottenplanet kommer bussarna att köra mellan ankomst- och avgångshall.

I de här två filmerna berättar Stefan Nilsson, samordnande byggledare, mer om arbetet med de nya entréerna i bussterminalen.

 

Se filmerna här

Västra entrén

 

Entré Katarinavägen

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad