Första bilderna på Klara City View

Visionsbild. Entrén till Klara City View sett från Klarabergsviadukten. Bild: Dorte Mandrup
Visionsbild: Entrén till Klara City View sett från Klarabergsviadukten. Bild: Dorte Mandrup

Ett parallellt uppdrag avslutades våren 2023 och arkitektkontoret som valdes för att arbeta vidare i processen med den arkitektoniska utformningen är Dorte Mandrup.

Projektet Klara City View innehåller kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm som ger ett tillskott på nya arbetsplatser och en ny attraktiv stadsmiljö intill Centralstationen och Stockholm Waterfront.

Den nya bebyggelsen möjliggörs genom att Stockholms stad däckar över delar av Klarastrandsleden. Idag är platsen bullrig och upplevs som otrygg. I och med överdäckning minskar bullret och Klarabergsgatan förlängs som stadsgata med förbättrade kopplingarna mellan City och Kungsholmen som resultat. Längs med Klara Sjö rustas samtidigt strandpromenaden upp och blir tillgänglig för gående, även ett mindre torg skapas strax norr om Stadshusbron.

Läs hela nyheten i form av ett pressmeddelande:

Parallellt uppdrag avgjort - första bilderna på Klara City View

Läs mer om

Uppdaterad