Munkbrokajen – en plats för alla

Kaj fylld med människor. I bakgrunden syns Gamla stan i Stockholm. Solen skiner och himlen är blå.
Munkbrokajen på öppningsdagen, 28 april 2023. Foto: Charlotte Sandberg

Munkbrokajen har öppnat lagom till sommaren. Gångstråket har klätts med granit och längs kajen löper ett trädäck av svensk furu. Under nästa år kommer träd och grönska att planteras i de växtbäddar som förberetts.

Under flera år har arbeten pågått bakom planken på Munkbron. Det har varit ett gediget arbete där varenda kvadratmeter planerats. Först behövde marken runtom kajen stabiliseras. Grundläggningsarbeten bullrade bakom planken. Det pålades i vattnet och borrades för stag. När grunden var klar, skulle kajen breddas. Det innebar arbeten med form, armering och gjutning.

För att stärka kajen har betongelement gjutits under vattenytan. Utanpå det nya materialet har ett lager av slitplank satts upp. Allt detta för att den nya kajen ska stå säker för kommande vattenströmmar.

Granit och grönska

När själva kajens grundstomme var klar, kläddes den med stenhällar. Sex olika sorters svensk granit klär nu kajen. Liknande granit kommer att synas runtom hela Slussenområdet. På kajens väggar har kajkrönsten och beklädnadssten satts upp. Därefter fästes konsoler på kajen, som trädäcket lades på. Gångtrafiken har också flyttats till kajsidan.

Charlotte Bjurquist är byggledare på Slussen. Hon har varit med och jobbat med Munkbrokajen från byggstarten. Hon säger:

- Det har varit väldigt roligt att jobba med den här platsen och se den växa fram. Extra glad är jag över att stensättningen blev så fin! Den passar bra in i den här historiska miljön.

Munkbrokajen ligger vackert intill Gamla stans livliga stråk. Här är det utsikt över både Mälaren och Södermalm. Längs med kajen går den nya cykelbanan och gångbanan. Långa bänkar och breda bryggor finns också här för att ge plats åt så många som möjligt.

På ett par platser längs med kajen har växtbäddar anlagts. Växtbäddarna fylls med plantor när hela kajen är klar, hösten 2024. Det blir en artrik blandning av lökar, perenner och träd.

  • Lök: Hyacint, olika sorters tulpaner och iris.
  • Perenner: Anisisop, ett par sorters stäppsalvia, ett par sorters trädgårdsperovskia, blåverbena, blomsterlin, stenkyndel, vårtödel med flera.
  • Buskar: Perukbuske, eldbuske, måbär
  • Träd: Smalbladig silverbuske

Delen av kajen närmast Slussbron kommer fortsätta att vara arbetsområde. Hela Munkbrokajen blir klar till sommaren 2024, i samband med att vattentorget öppnar. Då kommer det finnas plats för ännu fler att mötas!

Illustration av ett träd och hur det planteras på Munkbrokajen.
Illustration över hur våra växtbäddar är uppbyggda. Längst till höger i bilden syns också hur konsolbryggan är byggd. White Arkitekter.
Stenlagd kaj. Till höger om kajen löper en cykelbana. På cykelbanan cyklar en person.
En av växtbäddarna längs kajen.
Svarta cykelställ och en parkerad svart cykel. Bakom cykelställen bildar stenblock en växtbädd avsedd för plantering.
Längs kajen finns plats att parkera cykeln. Bakom cykelställen syns en av växtbäddarna.
Stenlagd kaj. Till vänster längs kajen är soffor av trä placerade. Till höger längs kajen löper ett trädäck ovanför vattnet. I bakgrunden syns Gamla stan.
Längs kajen finns soffor att slå sig ner på.
Stenlagd kaj. Till vänster om kajen löper ett trädäck. Till vänster om trädäcket finns vatten.
Längs den stenlagda kajen löper ett trädäck.

Läs mer om Slussens ombyggnad

Uppdaterad